Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Walne zebranie sprawozdawcze strażaków z OSP Osielec

W sobotę w Osielcu, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej z Osielca.
Zebranie rozpoczął prezes jednostki dh Stanisław Wojcik, który powitał obecnych druhów strażaków i zaproszonych gości.
Następnie wybrano przewodniczącego zebrania i protokolanta. Przewodniczącym zebrania został dh Szczepan Jurkowski, a protokolantem dh Paulina Rusin.

Początek zebrania miał charakter sprawozdawczy. Sprawozdania z działalności jednostki przedstawił jej prezes dh Stanisław Wójcik, sprawozdanie z działalności bojowej - naczelnik dh Łukasz Kardaś, sprawozdanie finansowe zreferowała skarbnik dh Katarzyna Bachul, a sprawozdanie z działalności orkiestry przedstawił kierownik orkiestry dh Adam Targosz. Sprawozdanie przedstawiła także komisja rewizyjna w osobie przewodniczącego dh Tomasza Rusina. Na zakończenie części sprawozdawczej komisja rewizyjna zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla obecnego zarządu OSP Osielec i zostało ono udzielone jednogłośnie.

W drugiej części zebrania zgromadzeni druhowie strażacy i zaproszeni goście zostali zapoznani z planami działalności jednostki na obecny rok.
Zebranie zakończyło wręczenie statuetek i podziekowań dla starosty suskiego Józefa Bałosa, wójta gminy Jordanów Artura Kudzi, przewodniczącego Rady Gminy Daniela Mirka, dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Osielcu Iwony Nowak, przewodniczącego Lasów Uprawnionych Jacka Guzika, księdza kapelana strażaków Stanisława Skowronka, proboszcza parafii w Osielcu księdza Tadeusza Tokarza i państwa Krystyny i Adama Pochopniów za wspieranie osieleckiej jednostki.

Tegoroczne zebranie sprawozdawcze OSP Osielec zaszczycili swoją obecnością: starosta suski Józef Bałos, wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, przewodniczący Rady Gminy Jordanów Daniel Mirek, przedstawiciel PSP w Suchej Beskidzkiej asp.sztab. Piotr Budzowski, komendant gminny dh Bogusław Wróbel, ks. Stanisław Skowronek - kapelan powiatowy strażaków, dyrektor osieleckiej szkoły Iwona Nowak, przewodnicząca KGW Osielec, Małgorzata Oleksa, przewodniczący Lasów Uprawnionych Jacek Guzik oraz radni powiatowi i gminni.

źródło: UG Jordanów
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/jordanow/walne-zebranie-sprawozdawcze-strazakow-z-osp-osielec/umo