Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Gmina Jordanów: Obowiązkowa kontrola zbiorników bezodpływowych przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2023 r. nowych przepisów, nakładających na wszystkie gminy obowiązek cyklicznej kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych jak również przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, Wójt Gminy Jordanów informuje, że w terminie do 30 czerwca br. każdy właściciel nieruchomości może zgłosić lub zaktualizować bez wezwania zgłoszenie tzw. szamb  i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Właściciel powinien przedstawić umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków  wraz z dowodem uiszczenia opłaty za tę usługę (np. faktura, paragon).

Brak przedłożonej informacji w powyższym terminie będzie skutkowało koniecznością wezwania do okazania w/w dokumentów lub przeprowadzenia kontroli na nieruchomości.

Równocześnie Urząd Gminy przypomina, że umowy na wywóz nieczystości należy zawierać tylko z uprawnionymi do tego rodzaju działalności podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników i transportu nieczystości ciekłych wydanym przez Wójta Gminy Jordanów.

Wykaz firm ww. usługi znajduje się na stronie internetowej Gminy Jordanów -
https://gmina-jordanow.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/wywoz-nieczystosci-cieklych

Osoby które nie posiadają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  powinny uczynić to niezwłocznie.  

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/jordanow/gmina-jordanow-obowiazkowa-kontrola-zbiornikow-bezodplywowych-przydomowych-oczyszczalni-sciekow/ugv