Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 28.04.2023, 07:50
Gmina Jordanów: Obowiązkowa kontrola zbiorników bezodpływowych przydomowych oczyszczalni ścieków
W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2023 r. nowych przepisów, nakładających na wszystkie gminy obowiązek cyklicznej kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych jak również przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, Wójt Gminy Jordanów informuje, że w terminie do 30 czerwca br. każdy właściciel nieruchomości może zgłosić lub zaktualizować bez wezwania zgłoszenie tzw. szamb  i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Właściciel powinien przedstawić umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków  wraz z dowodem uiszczenia opłaty za tę usługę (np. faktura, paragon).

Brak przedłożonej informacji w powyższym terminie będzie skutkowało koniecznością wezwania do okazania w/w dokumentów lub przeprowadzenia kontroli na nieruchomości.

Równocześnie Urząd Gminy przypomina, że umowy na wywóz nieczystości należy zawierać tylko z uprawnionymi do tego rodzaju działalności podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników i transportu nieczystości ciekłych wydanym przez Wójta Gminy Jordanów.

Wykaz firm ww. usługi znajduje się na stronie internetowej Gminy Jordanów -

Osoby które nie posiadają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  powinny uczynić to niezwłocznie.  

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image