Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Program: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Program:  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego ponownie rusza na terenie Gminy Stryszawa.

Gmina Stryszawa z dniem 01 stycznia 2024 r. przystąpiła do realizacji Programu: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program ten w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Fundusz Solidarnościowy jest  państwowym funduszem celowym. Koszt realizacji Programu: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2024 w bieżącym roku wyniesie 1 177 610, 40 zł.

W ramach Programu wykorzystanych zostanie 21 338 godzin usług asystencji dla łącznie 63 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym również dla 5 dzieci.

Usługi asystencji osobistej będą polegać na wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w różnych sferach życia, w tym zwłaszcza w wykonywaniu czynności samoobsługowych,  utrzymaniu higieny osobistej, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wypełniania ról w rodzinie, przemieszczania  się poza miejscem zamieszkania oraz podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem.

Realizacja na terenie Gminy Stryszawa powyższego Programu  przyczynia się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i zapewniania pomocy adekwatnej do ich potrzeb.


Źródło: UG Stryszawa
(kliknij logo): 

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/stryszawa/program-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia/4hl