Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny dla Pewelki i Huciska.

Hucisko oraz Pewelka dwie miejscowości Gminy Stryszawa wyposażane zostały w Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED). Dzięki środkom pochodzącym z funduszu sołeckiego udało się zakupić sprzęt, który ma być ogólnie dostępny dla mieszkańców obu tych miejscowości oraz służyć społeczeństwu w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

AED umieszczony został na budynku Szkoły Podstawowej Hucisko-Pewelka. Lokalizacja urządzenia w centrum obu miejscowości przyczyni się do jego efektywniejszego wykorzystania.

Wójt Gminy Stryszawa podczas uroczystości symbolicznego przekazania AED zobowiązał się do doposażenia urządzenia w dodatkowy moduł, co z pewnością przyczyni się do jego wyższej sprawności i pozwoli na automatyczne przekazywanie informacji o otwarciu kapsuły z AED strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku. W związku z tym strażacy OSP Hucisko zobowiązali się do przeprowadzenia szkolenia z obsługi AED oraz zasad udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców oraz nauczycieli szkoły.

Inwestycja ta to bez wątpienia kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej.


źródło: UM Stryszawa.


Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/stryszawa/automatyczny-defibrylator-zewnetrzny-dla-pewelki-i-huciska/4kz