Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Toporzysko.

W sobotę (10.02.), w Toporzysku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP. Poprowadził je przewodniczący rady sołeckiej w Toporzysku Adam Kawula.

Podczas zebrania swoje sprawozdania złożyli: prezes OSP Toporzysko dh Grzegorz Rączka, skarbnik dh Stanisław Liszka, naczelnik i kierownik orkiestry dh Tomasz Rączka, a także przewodniczący komisji rewizyjnej dh Eugeniusz Wierzba.


Informacją na temat działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej podzieliła się z zebranymi dh Julia Nosidlak, a plany działalności jednostki na ten rok przedstawił prezes OSP. Pośród planów inwestycyjnych, jakie druhowie zamierzają poczynić, ważną inicjatywą na ten rok będzie zorganizowanie uroczystego jubileuszu jednostki i orkiestry wraz z poświęceniem nowego samochodu.


W czasie zebrania głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich m.in. wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, przedstawiciel PSP w Suchej Beskidzkiej bryg. Łukasz Białończyk, Komendant Gminny OSP Bogusław Wróbel, dh Andrzej Gwiazdonik członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego, a zarazem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej, przewodniczący Rady Gminy Jordanów Daniel Mirek, dyrektor GOKSiP Jordanów Gabriela Korbel oraz przewodniczący Rady Sołeckiej w Toporzysku Adam Kawula.


Wszyscy dziękowali strażakom za ich trud i poświęcenie na rzecz mieszkańców wsi i całej gminy, a także za zaangażowanie w działalność społeczno - kulturalną. Podziękowania skierowane były do wszystkich strażaków, orkiestry i pocztu sztandarowego.


Miłym akcentem zebrania było wręczenie przez wójta gminy Jordanów na ręce prezesa OSP Toporzysko symbolicznej statuetki w podziękowaniu za ofiarną służbę i zaangażowanie na rzecz gminy.  Źródło: UG Jordanów


Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/jordanow/walne-zebranie-sprawozdawcze-w-osp-toporzysko/4k3