Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Zakończyły się postępowania dyscyplinarne w policji w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa.

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach zakończyła trzy  z czterech postępowań dyscyplinarnych w stosunku do 2 policjantów z komisariatu w Andrychowie i 1 policjanta z KPP Wadowice. Jedno postępowanie zostało zawieszone  z uwagi na stan zdrowia  obwinionego.  Wszystkie cztery postępowania dyscyplinarne zostały wszczęte na polecenie Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach. 


Trzy postępowania dotyczyły policjantów z Komisariatu Policji w Andrychowie, którzy wykonywali czynności służbowe w związku z zaginięciem 14-latki: tj. komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie; oficera dyżurnego z KP Andrychów oraz policjanta przyjmującego zawiadomienie w KP Andrychów. Jedno dotyczyło policjanta wadowickiej komendy realizującego czynności nadzorcze nad interwencją;

 

W wyniku przeprowadzonych postępowań dyscyplinarnych policjantom przedstawiono następujące zarzuty:

- Komendantowi Komisariatu Policji w Andrychowie - zaniechanie czynności służbowej oraz niedopełnienie obowiązków służbowych. Postępowanie to jest zawieszone z uwagi na stan zdrowia obwinionego.

31 stycznia br. Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach odwołał Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie z zajmowanego stanowiska z uwagi na długą nieobecność w służbie. Od 1 lutego br. pozostaje w dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.  

- Oficerowi dyżurnemu andrychowskiego komisariatu przedstawiono zarzut  niedopełnienia obowiązków służbowych. Uznano go winnym i ukarano karą dyscyplinarną ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku.

- Postępowanie dyscyplinarne wobec policjanta  z Andrychowa przyjmującego zawiadomienie było prowadzone pod kątem wykonania czynności służbowej w sposób nieprawidłowy. Został uniewinniony  wobec niepotwierdzenia zarzutu stawianego obwinionemu. 

- Policjantowi z KPP Wadowice, który miał skontrolować przeprowadzone czynności poszukiwawcze prowadzone przez policjantów z komisariatu w Andrychowie przedstawiono zarzut wykonania czynności służbowej w sposób nieprawidłowy. Został  uznany winnym i odstąpiono od ukarania. 

 W wyniku szczegółowych ustaleń podczas prowadzonych postępowań dyscyplinarnych,  26 stycznia br. wszczęto jeszcze jedno postępowanie dyscyplinarne w stosunku do policjanta z Wydziału Kryminalnego w Andrychowie. Jest on obwiniony o naruszenie dyscypliny służbowej polegające na niewykonaniu polecenia i odmowie wykonania polecenia służbowego. Postępowanie w toku.  


źródło: Policja Małopolska. 

O sprawie 14-latki z Andrychowa pisaliśmy tutaj

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/rozmaitosci/zakonczyly-sie-postepowania-dyscyplinarne-w-policji-w-sprawie-smierci-14-latki-z-andrychowa/4kv