Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Budowa zbiornika wody czystej w Gminie Zembrzyce na ukończeniu.

W celu rozbudowy i modernizacji publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę, Gmina Zembrzyce obecnie realizuje inwestycję pn.: „Budowa zbiornika wody czystej wraz z kompletnym wyposażeniem w miejscowości Zembrzyce”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa w formule "zaprojektuj i wybuduj" zbiornika wody pitnej jako obiektu nadziemnego o pojemności czynnej V=500 m3.

-
W zakres inwestycji wchodzi budowa zbiornika wody czystej, jednokomorowego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągowymi i energetycznymi – sterowniczymi, a także budowa instalacji zewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych, sterowniczych. Ponadto prace obejmują budowę uzbrojenia instalacji zewnętrznych wodociągowych i rozbiórkę istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowanym obiektami.
-

Wartość umowy wynosi 1.473.540,00 zł, a jej umowny termin zakończenia to maj 2024 r.
-

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego funduszu Polski Ład w kwocie 1.425.000 zł.

-
W ramach zawartej umowy wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie wymaganych prób i badań (w tym szczelności zbiornika), wykonanie instrukcji obsługi, bhp i p.poż. niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji zaprojektowanego i wykonanego obiektu budowlanego, wyposażenie obiektów w sprzęt ochrony bhp, pełnienie nadzoru autorskiego, opracowanie programu rozruchu oraz programu szkoleń, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

-
Zbiornik na wodę będzie kluczowym elementem, obok wybudowanej stacji uzdatniania wody, dzięki któremu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach będzie mógł zapewnić wystarczającą ilość dobrej jakości wody pitnej.


Źródło: UG ZembrzyceAdres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/zembrzyce/budowa-zbiornika-wody-czystej-w-gminie-zembrzyce-na-ukonczeniu/4so