Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 27.03.2024, 10:08
Budowa zbiornika wody czystej w Gminie Zembrzyce na ukończeniu.
W celu rozbudowy i modernizacji publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę, Gmina Zembrzyce obecnie realizuje inwestycję pn.: „Budowa zbiornika wody czystej wraz z kompletnym wyposażeniem w miejscowości Zembrzyce”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa w formule "zaprojektuj i wybuduj" zbiornika wody pitnej jako obiektu nadziemnego o pojemności czynnej V=500 m3.

-
W zakres inwestycji wchodzi budowa zbiornika wody czystej, jednokomorowego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągowymi i energetycznymi – sterowniczymi, a także budowa instalacji zewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych, sterowniczych. Ponadto prace obejmują budowę uzbrojenia instalacji zewnętrznych wodociągowych i rozbiórkę istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowanym obiektami.
-

Wartość umowy wynosi 1.473.540,00 zł, a jej umowny termin zakończenia to maj 2024 r.
-

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego funduszu Polski Ład w kwocie 1.425.000 zł.

-
W ramach zawartej umowy wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie wymaganych prób i badań (w tym szczelności zbiornika), wykonanie instrukcji obsługi, bhp i p.poż. niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji zaprojektowanego i wykonanego obiektu budowlanego, wyposażenie obiektów w sprzęt ochrony bhp, pełnienie nadzoru autorskiego, opracowanie programu rozruchu oraz programu szkoleń, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

-
Zbiornik na wodę będzie kluczowym elementem, obok wybudowanej stacji uzdatniania wody, dzięki któremu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach będzie mógł zapewnić wystarczającą ilość dobrej jakości wody pitnej.


Źródło: UG ZembrzyceDodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image