Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Nowy most w Stryszawie

Na początku listopada br. oddano do użytku nowy most w ciągu drogi powiatowej Zawoja – Przysłop - Stryszawa na potoku Hucisko w Stryszawie. Inwestycję o wartości ponad 880 000 zł zrealizowano dzięki pozyskaniu przez powiat dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 440 000 zł. Pozostałą sumę (440 000 zł) pokryto z budżetu powiatu.
W ramach wykonanych prac rozebrano istniejący zniszczony obiekt i zastąpiono go nowym o konstrukcji żelbetowej, umocniono skarpy i dno potoku, a także przebudowano odcinek drogi dojazdowej. Na czas trwania robót wykonawca zobowiązany był również wznieść przeprawę zastępczą, by ograniczyć do minimum uciążliwości dla kierowców.
Nowo wybudowany most zwiększy bezpieczeństwo  komunikacyjne w tym rejonie i wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej powiatu.

źródło: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/stryszawa/nowy-most-w-stryszawie/x6c