Dodano dnia 10.11.2017, 14:37
Nowy most w Stryszawie
Na początku listopada br. oddano do użytku nowy most w ciągu drogi powiatowej Zawoja – Przysłop - Stryszawa na potoku Hucisko w Stryszawie. Inwestycję o wartości ponad 880 000 zł zrealizowano dzięki pozyskaniu przez powiat dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 440 000 zł. Pozostałą sumę (440 000 zł) pokryto z budżetu powiatu.
W ramach wykonanych prac rozebrano istniejący zniszczony obiekt i zastąpiono go nowym o konstrukcji żelbetowej, umocniono skarpy i dno potoku, a także przebudowano odcinek drogi dojazdowej. Na czas trwania robót wykonawca zobowiązany był również wznieść przeprawę zastępczą, by ograniczyć do minimum uciążliwości dla kierowców.
Nowo wybudowany most zwiększy bezpieczeństwo  komunikacyjne w tym rejonie i wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej powiatu.

źródło: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image