Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Bieńkówka: Agencja Pocztowa zawiesiła działalność

Ludzie listy piszą... jednak aby dotarły do adresata potrzebna jest nam poczta. Agencja pocztowa to jednak nie tylko nadawanie i odbiór przesyłek listowych, ale również rachunki, które można opłacić w „okienku”. W Bieńkówce taka możliwość dla miejscowych klientów Poczty Polskiej skończyła się. Swoją działalność zawiesiła Agencja Pocztowa.

Jak można przeczytać na stronie Urzędu Gminy w Budzowie, Agencja Pocztowa, z usług której do tej pory mogli korzystać mieszkańcy Budzowa, zawiesiła swoją działalność. Region Sieci w Krakowie poinformował, że od 1 listopada z przyczyn niezależnych od Poczty Polskiej została zawieszona działalność Agencji Pocztowej zlokalizowanej pod adresem Bieńkówka 472.

Poczta Polska zwróciła się do UG Budzów z prośbą o pomoc w poszukiwaniu kandydata gotowego przejąć ten punkt. Do czasu znalezienia nowego współpracownika mieszkańcom pozostaje korzystanie z oddziałów i Agencji zlokalizowanych w okolicznych miejscowościach. Dla osób starszych i tych, które nie mają możliwości dostania się poza swoje miejsce zamieszkania będzie to na pewno utrudnienie.

Jak informuje Poczta Polska na swojej stronie, agentem pocztowym może zostać każdy przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, który zobowiązuje się w ramach umowy agencyjnej do zawierania umów na świadczeniu usług w imieniu Poczty Polskiej S.A. Niestety, co bardzo istotne, działalność agencyjna nie wyklucza prowadzenia przez Agenta dodatkowej działalności gospodarczej.

Podstawą współpracy agencyjnej jest umowa agencyjna oparta na przepisach Kodeksu cywilnego i zgodna z wzorcem umowy funkcjonującym w Poczcie Polskiej S.A. Umowa agencyjna określa m.in.: zakres usług świadczonych w agencji pocztowej, godziny pracy agencji, wykaz wyposażenia, sposób rozliczeń i stawki prowizji dla agenta.
Umowy agencyjne zawierane są w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub Regulaminu udzielania zamówień w Poczcie Polskiej S.A. Informacje dotyczące przetargów na prowadzenie agencji pocztowych można znaleźć w zakładce „Przetargi”.
Wynagrodzenie Agenta pocztowego w zależności od zakresu wykonywanych usług, czasu pracy agencji oraz innych uwarunkowań, może występować w formie kwoty gwarantowanej lub prowizji. Poczta Polska S.A. gwarantuje Agentowi pocztowemu stałą kwotę miesięcznego wynagrodzenia.


Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/budzow/bienkowka-agencja-pocztowa-zawiesila-dzialalnosc/xrb