Dodano dnia 23.11.2017, 11:48
Bieńkówka: Agencja Pocztowa zawiesiła działalność

Ludzie listy piszą... jednak aby dotarły do adresata potrzebna jest nam poczta. Agencja pocztowa to jednak nie tylko nadawanie i odbiór przesyłek listowych, ale również rachunki, które można opłacić w „okienku”. W Bieńkówce taka możliwość dla miejscowych klientów Poczty Polskiej skończyła się. Swoją działalność zawiesiła Agencja Pocztowa.

Jak można przeczytać na stronie Urzędu Gminy w Budzowie, Agencja Pocztowa, z usług której do tej pory mogli korzystać mieszkańcy Budzowa, zawiesiła swoją działalność. Region Sieci w Krakowie poinformował, że od 1 listopada z przyczyn niezależnych od Poczty Polskiej została zawieszona działalność Agencji Pocztowej zlokalizowanej pod adresem Bieńkówka 472.

Poczta Polska zwróciła się do UG Budzów z prośbą o pomoc w poszukiwaniu kandydata gotowego przejąć ten punkt. Do czasu znalezienia nowego współpracownika mieszkańcom pozostaje korzystanie z oddziałów i Agencji zlokalizowanych w okolicznych miejscowościach. Dla osób starszych i tych, które nie mają możliwości dostania się poza swoje miejsce zamieszkania będzie to na pewno utrudnienie.

Jak informuje Poczta Polska na swojej stronie, agentem pocztowym może zostać każdy przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, który zobowiązuje się w ramach umowy agencyjnej do zawierania umów na świadczeniu usług w imieniu Poczty Polskiej S.A. Niestety, co bardzo istotne, działalność agencyjna nie wyklucza prowadzenia przez Agenta dodatkowej działalności gospodarczej.

Podstawą współpracy agencyjnej jest umowa agencyjna oparta na przepisach Kodeksu cywilnego i zgodna z wzorcem umowy funkcjonującym w Poczcie Polskiej S.A. Umowa agencyjna określa m.in.: zakres usług świadczonych w agencji pocztowej, godziny pracy agencji, wykaz wyposażenia, sposób rozliczeń i stawki prowizji dla agenta.
Umowy agencyjne zawierane są w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub Regulaminu udzielania zamówień w Poczcie Polskiej S.A. Informacje dotyczące przetargów na prowadzenie agencji pocztowych można znaleźć w zakładce „Przetargi”.
Wynagrodzenie Agenta pocztowego w zależności od zakresu wykonywanych usług, czasu pracy agencji oraz innych uwarunkowań, może występować w formie kwoty gwarantowanej lub prowizji. Poczta Polska S.A. gwarantuje Agentowi pocztowemu stałą kwotę miesięcznego wynagrodzenia.


Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image