Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Korzystna decyzja dla starostwa w sporze z Parafią suską

Suska Parafia chce odzyskać od starostwa wywłaszczoną nieruchomość. Starosta nowotarski jako organ prowadzący, wydał już decyzję w tej sprawie.

Jak informowaliśmy, w grudniu ubiegłego roku do starosty suskiego, wpłynął wniosek jednej z krakowskich kancelarii prawnych występującej w imieniu Rzymsko-Katolickiej Parafii Pod Wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej, o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Przedmiotem wniosku jest nieruchomość, która od 16.06.1972 r. była własnością Skarbu Państwa, a później, decyzjami Wojewody Małopolskiego z lat 2000 i 2001 przekazana została na własność Powiatu Suskiego.

Nieruchomość ta została decyzją ówczesnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie wywłaszczona za odszkodowaniem na rzecz suskiej Parafii na cele budowy szkoły zawodowej.

W związku z wnioskiem Rzymsko-Katolickiej Parafii w Suchej Beskidzkiej o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, z racji tego, że stroną postępowania jest powiat suski, Wojewoda Małopolski wyznaczył Starostę nowotarskiego do prowadzenia tej sprawy.
Starosta nowotarski na podstawie zebranego materiału dowodowego, rozważył stan prawny i faktyczny sprawy, po czym w swojej decyzji stwierdził, że nie istnieją przesłanki do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Analizie poddane zostało m.in. zdjęcie lotnicze z 1977 roku z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, obejmujące wywłaszczony obszar. Na zdjęciu można jednoznacznie zidentyfikować poszczególne obiekty inwestycji oraz określić stopień zagospodarowania terenu. Niektóre obiekty jak np. budynek internatu są już wybudowane, a pozostałe są w trakcie budowy co świadczy o tym, że cel wywłaszczenia był realizowany zgodnie z planem.

Czy będzie ciąg dalszy w tej sprawie, zależy od stanowiska Parafii suskiej, która ma teraz możliwość odwołania się od decyzji Starosty nowotarskiego?
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/korzystna-decyzja-dla-starostwa-w-sporze-z-parafia-suska/xz0