Dodano dnia 01.12.2017, 08:19
Korzystna decyzja dla starostwa w sporze z Parafią suską

Suska Parafia chce odzyskać od starostwa wywłaszczoną nieruchomość. Starosta nowotarski jako organ prowadzący, wydał już decyzję w tej sprawie.

Jak informowaliśmy, w grudniu ubiegłego roku do starosty suskiego, wpłynął wniosek jednej z krakowskich kancelarii prawnych występującej w imieniu Rzymsko-Katolickiej Parafii Pod Wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej, o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Przedmiotem wniosku jest nieruchomość, która od 16.06.1972 r. była własnością Skarbu Państwa, a później, decyzjami Wojewody Małopolskiego z lat 2000 i 2001 przekazana została na własność Powiatu Suskiego.

Nieruchomość ta została decyzją ówczesnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie wywłaszczona za odszkodowaniem na rzecz suskiej Parafii na cele budowy szkoły zawodowej.

W związku z wnioskiem Rzymsko-Katolickiej Parafii w Suchej Beskidzkiej o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, z racji tego, że stroną postępowania jest powiat suski, Wojewoda Małopolski wyznaczył Starostę nowotarskiego do prowadzenia tej sprawy.
Starosta nowotarski na podstawie zebranego materiału dowodowego, rozważył stan prawny i faktyczny sprawy, po czym w swojej decyzji stwierdził, że nie istnieją przesłanki do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Analizie poddane zostało m.in. zdjęcie lotnicze z 1977 roku z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, obejmujące wywłaszczony obszar. Na zdjęciu można jednoznacznie zidentyfikować poszczególne obiekty inwestycji oraz określić stopień zagospodarowania terenu. Niektóre obiekty jak np. budynek internatu są już wybudowane, a pozostałe są w trakcie budowy co świadczy o tym, że cel wywłaszczenia był realizowany zgodnie z planem.

Czy będzie ciąg dalszy w tej sprawie, zależy od stanowiska Parafii suskiej, która ma teraz możliwość odwołania się od decyzji Starosty nowotarskiego?
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image