Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Zmodernizują i rozbudują makowski Skatepark

Rada Stowarzyszenia, LGD "Podbabiogórze" pozytywnie oceniła wniosek Burmistrza Makowa Podhalańskiego, dotyczący modernizacji infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Makowie Podhalańskim.
Wniosek został złożony w ramach naboru trwającego od 01.09.2017 r. do 28.09.2017 r. nr 12/2017 z zakresu „ Liczba inwestycji ogólnodostępnych i niekomercyjnych związanych z kultywowaniem tradycji i upowszechnieniem rekreacji i sportu ” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pozytywnie oceniony wniosek dotyczy – Modernizacji infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Makowie Podhalańskim poprzez zmodernizowanie istniejących urządzeń Skateparku oraz dostawa i montaż nowych urządzeń sportowych.

Wysokość przyznanej dotacji stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych, wartość całej inwestycji wynosi 61 783 złotych.

Wniosek został przesłany do dalszego procedowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
Planowany czas realizacji inwestycji to początek kwietnia 2018 roku.

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/makow-podhalanski/zmodernizuja-i-rozbuduja-makowski-skatepark/xzd