Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Uwaga! Starostwo nie zlecało żadnej firmie wykonania odpłatnych napraw i przeglądów instalacji solarnych

W związku   z  informacjami które  Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej odbiera od  Mieszkańców  Powiatu  Suskiego, a  dotyczącymi   serwisu  pogwarancyjnego instalacji solarnych, Naczelnik Wydziału Środowiska wydał oświadczenie.
W oświadczeniu czytamy:

- Powiat Suski   nie zlecał  wykonania  odpłatnych napraw i przeglądów  instalacji solarnych,
- Powiat Suski, Pracownicy  Wydziału Środowiska , Naczelnik  Wydziału  Środowiska  nie rekomendował  jakiejkolwiek  firmy do wykonywania  przeglądów instalacji solarnych i  płatnych napraw,
- Powoływanie  się serwisantów   w rozmowach  z Mieszkańcami  Powiatu  na  uzgodnienia   z Naczelnikiem Wydziału Środowiska,  w zakresie konieczności odpłatnego serwisowania  instalacji  nie  są zgodne z prawdą  i mogą  spotkać  się  z koniecznością  skierowania  sprawy na drogę sądową.
 
Wszelkie  próby  powoływanie  się serwisantów   w rozmowach  z Mieszkańcami  Powiatu  na  uzgodnienia   z  Powiatem  Suskim lub jego pracownikami   w zakresie konieczności odpłatnego serwisowania  instalacji  proszę zgłaszać pisemnie  na adres  Wydziału Środowiska  wraz  z podaniem  danych   firmy  które takie informacje  rozpowszechniają.
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/uwaga-starostwo-nie-zlecalo-zadnej-firmie-wykonania-odplatnych-napraw-i-przegladow-instalacji-solarnych/8a8