Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP Zachełmna

17 września br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, przy udziale Wojewody Małopolski Piotra Ćwika oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych”.  Gospodarzem spotkania był Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie dr Kazimierz Koprowski.

Umowę na Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zachełmnej, podpisali dr Kazimierz Koprowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zastępca Prezesa Funduszu,  dr Anna Biederman-Zaręba z przedstawicielami jednostki OSP Zachełmna.

W ramach zadania Jednostka OSP zakupiła nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy o wartości 840.090,00 zł. Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW  oraz NFOŚiGW wyniosła 310.000,00 zł. Dofinansowanie  w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego opiewało na kwotę 150.000,00. Dodatkowo jednostka OSP uzyskała dofinansowanie z  budżetu Gminy Budzów w wysokości 380.090,00 w tym dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu Bezpieczna Małopolska 2019 w wysokości 50.000,00zł.

źródło: www.wfos.krakow.pl

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/budzow/nowy-woz-ratowniczo-gasniczy-dla-osp-zachelmna/8yd