Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Radca prawny – zakres obowiązków i uprawnienia

Zawody zaufania publicznego, w tym zawód radcy prawnego, uważane są za prestiżowe, a wykonujące je osoby, cieszą się powszechnym szacunkiem. Rosnąca świadomość społeczeństw i powszechny dostęp do informacji na niemal każdy temat sprawiają, że rynek prawniczy nie jest już tak atrakcyjny jak w przeszłości, nie jest gwarancją wysokich zarobków, ale radca prawny wciąż znajduje się na początku listy najbardziej prestiżowych zawodów w Polsce, tym bardziej, że w ostatnich latach jego kompetencje niemal zrównano z kompetencjami adwokata.

Czynności zawodowe radcy prawnego

Praca radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Poprzez pomoc prawną należy rozumieć zarówno udzielanie konsultacji i ustnych porad, jak i opracowywanie umów, opinii i aktów prawnych, przygotowywanie pozwów, a także występowanie przed sądami i organami administracji publicznej. Do uzyskania takich uprawnień prowadzi długa droga – najpierw pięcioletnie studia prawnicze, następnie trzyletnia aplikacja, w trakcie której przyszły radca prawny zdobywa doświadczenie zawodowe, a następnie przystępuje do egzaminu radcowskiego. Oczywiście warunkiem koniecznym do wykonywania zawodu radcy prawnego nie jest wyłącznie zdobycie stosownego wykształcenia. Osoba taka musi mieć pełnię praw publicznych i zdolność do czynności prawnych oraz wyróżniać się nieposzlakowaną opinią.

Radca prawny wyspecjalizowany w określonej dziedzinie prawa

Kancelaria radcowska może świadczyć usługi prawne zarówno na rzecz osób prywatnych, niewielkich przedsiębiorców, jak i dużych firm o międzynarodowym zasięgu. Radca prawny z Łodzi może udzielać porad prawnych osobom borykającym się z problemami z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa cywilnego, ale również prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego i wiele innych. Z radcą prawnym można spotkać się raz w celu umówienia konkretnej sprawy, jak i nawiązać stałą współpracę (kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw).

Niezależnie od tego funkcjonują kancelarie radcowskie wyspecjalizowane w określonej dziedzinie prawa. Za przykład może tu posłużyć kancelaria świadcząca usługi na rzecz klientów potrzebujących wsparcia w zakresie prawa handlowego i prawa pracy, zajmująca się negocjowaniem fuzji i umów oraz dokumentacją korporacyjną.

Radca prawny a adwokat

W przeszłości występowały znaczące różnice pomiędzy zawodem adwokata i radcy prawnego. Dziś różnic jest znacznie mniej, natomiast coraz częściej pojawiają się głosy sugerujące, że należy zrównać kompetencje radcy prawnego i adwokata, tym bardziej że obecnie radcy prawni mogą pełnić funkcję obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. Jeszcze kilka lat temu nie było możliwe.

Artykuł Partnera

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/polecamy/radca-prawny-zakres-obowiazkow-i-uprawnienia/pu7