Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Maków Podhalański: Wsparcie dla gastronomii – zwolnienie z II raty opłaty za sprzedaż alkoholu

Rada Miejska w Makowie Podhalańskim podjęła uchwałę umożliwiającą pomoc finansową w formie ulg dla właścicieli lokali gastronomicznych.

Uchwała Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXVIII.256.2021 z dnia 31 marca 2021 roku, zwalnia przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy z II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r. Uchwała obowiązuje od 28 kwietnia 2021 r.


Co to oznacza?


Warunkiem uzyskania zwrotu części wpłaconej opłaty jest złożenie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego stosownego wniosku. Dokument należy złożyć lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3 lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.


Zwolnienie następuje na podstawie:


UCHWAŁY NR XXVIII.256.2021 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Maków Podhalański i zwrotu części tej opłaty

 


Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek 
  2. 2. Uchwała nr  XXVIII.256.2021 rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Maków Podhalański i zwrotu części tej opłaty
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/makow-podhalanski/makow-podhalanski-wsparcie-dla-gastronomii-zwolnienie-z-ii-raty-oplaty-za-sprzedaz-alkoholu/vkz