Bystra Sidzina
Bystra Sidzina
0

W niedzielę w Sidzinie można było oddać krew, która będzie ratowała zdrowie a nawet życie potrzebujących osób. Tym razem również akcja cieszyła się dużą popularnością, dzięku czemu udało się pobić kolejny rekord!

Bystra Sidzina
0

W najbliższy weekend w Sidzinie będzie można wziąć udział w Akcji Honorowego Oddawania Krwi. Wszystkich chętnych zapraszamy 21 maja od godz. od 8.30 do 12.30 do remizy OSP.

Bystra Sidzina
0

W najbliższy weekend w Bystrej Podhalańskiej czekamy na ludzi dobrych serc, którzy wezmą udział w akcji krwiodawstwa organizowanej w OSP.

Bystra Sidzina
0

W minioną niedzielę budynek straży w Sidzinie wypełnił się ludźmi o dobrych sercach, którym nie jest obojętny apel o pomoc potrzebującym. Wszystko za sprawą ogłaszanej wcześniej akcji honorowego oddawania krwi.

Bystra Sidzina
0

Ochotnicza Straż Pożarna w Sidzinie oraz MP Powiat Suski pragną zaprosić wszystkich do udziału w akcji honorowego oddawania krwi, która odbędzie się na remizie OSP Sidzina, dnia 19 marca 2017 r. w godz. od 8.30 do 12.30.

Bystra Sidzina
0

Gmina Bystra-Sidzina zakwalifikowała się do realizacji projektu Małopolskiego  Szkolnego Związku Sportowego pn: „ Szkolny Klub Sportowy”. Projekt realizowany jest  na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki. Skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Bystra Sidzina
0

Wójt Gminy Bystra-Sidzina ogłasza nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wymianę kotła w ramach Programu PONE. Dofinansowanie udzielone będzie na częściowe pokrycie kosztów wymiany starego kotła na nowoczesny i ekologiczny kocioł.  Dotacja wynosić może maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych z WFOŚiGW + 10% kosztów kwalifikowanych z budżetu Gminy w zależności od wskaźników WFOŚiGW w Krakowie i faktycznie otrzymanych środków z Funduszu.

Bystra Sidzina
0

Skansen w Sidzinie to jeden z najstarszych obiektów w regionie. Na jego terenie organizowane są lokalne wydarzenia, podczas których spotkać można ludzi z całej Małopolski. Nie dziwi więc chęć jak najlepszego zachowania tego miejsca, w tym celu liczy się pozyskanie każdych możliwych funduszy. 7 tys. zł. na ten cel przeznaczy również Starostwo Powiatowe.

Bystra Sidzina
0

Urząd Gminy Bystra – Sidzina informuje wszystkich rolników, że w 2017 r. terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie uległy zmianie.

Bystra Sidzina
0

Gmina Bystra – Sidzina po raz kolejny bierze udział w projekcie mającym na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Bystra-Sidzina w ramach zajęć pozalekcyjnych, poprzez aktywną rekreację ruchową, promocję bezpieczeństwa na stokach narciarskich oraz jazdę w kasku. Programem zostanie objętych 40 dzieci z klas III i IV szkół podstawowych z terenu gminy.