Dodano dnia 28.04.2021, 11:49
Dwie gminy otrzymały dotację na remont zabytkowych kapliczek
Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie dotacji na remonty zabytkowych kapliczek w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2021”. Konkurs adresowany jest do lokalnych samorządów z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach na terenie Małopolski.

W tym roku ze środków Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 550 tys. zł możliwe będzie odnowienie 52 obiektów. Zabytkowe kapliczki od wieków stanową ważny element krajobrazu kulturowego Małopolski. Są one świadectwem religijności mieszkańców naszego regionu. Kapliczki były często fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota w czasie wojen, epidemii lub kataklizmów oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych lub postaci. Niejednokrotnie stanowią one ważny element budowania lokalnej tożsamości - mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

W oparciu o przyjęte zasady konkursu, w terminie do 23 marca 2021 r., złożone zostały 154 wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Trzy wnioski nie spełniły wymogów formalnych.

Konkurs „Kapliczki Małopolski” stanowi element realizacji strategicznych zadań rozwoju województwa, wynikających m.in. z ustawy o samorządzie województwa oraz z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także z zapisów Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018-2021. Głównym kryterium przyznania dotacji był zły stan techniczny kapliczek, który zagraża ich istnieniu oraz duża wartość artystyczna i historyczna - powiedziała Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Pomocy finansowej w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach udzielono Gminie Budzów i Gminie Stryszawa. Tj. Remont kapliczki – figury kamiennej Chrystusa Frasobliwego w miejscowości Palcza - 7000 złotych i konserwację ratunkową odchylonej od pionu i zagrożonej zawaleniem kapliczki w formie latarni na postumencie z 1765 roku w miejscowości Kuków - 10000 złoych.
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image