Zembrzyce
Zembrzyce
1
4 listopada br. obchodzony był „Światowy Dzień Seniora”. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Śleszowicach odbyło się spotkanie, podczas którego policjanci rozmawiali z seniorami o bezpieczeństwie.
Zembrzyce
0

Koło Łowieckie "DIANA" poinformowało o organizacji dodatkowego polowania zbiorowego.

Zembrzyce
1
Od kilku lat głównym tematem rozmów podnoszonym w Śleszowicach jest budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej. Już kilka lat temu przy współpracy z mieszkańcami Śleszowic ustalony został kierunek działań, który systematycznie był wdrażany w życie.
Zembrzyce
1
Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi dojrzałych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość, mądrość, ciepło i zrozumienie. To Seniorzy są w naszych domach piewcami tradycji, kultywują obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują młodemu pokoleniu unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu. Są strażnikami tradycji religijnych, patriotycznych i rodzinnych. To Oni pracowali całe życie na to, co mamy dziś.
Zembrzyce
1
Szkoła Podstawowa w Śleszowicach wraz z 1. Stowarzyszeniem Muzycznym Śleszowice zorganizowali w dniu 10 listopada 2023 r. patriotyczną wieczornicę. Były patriotyczne wiersze, żołnierskie piosenki wykonane przez uczniów, wspaniały koncert śleszowickiej orkiestry i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
Zembrzyce
1
Trwa remont drogi gminnej Pilchówka, na który Gmina Zembrzyce otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 441232 K Pilchówka w km od 0+037,00 do km 0+350 w miejscowości Zembrzyce - etap I".

Zembrzyce
0
Gmina Zembrzyce pozyskała dofinansowanie w wysokości 12 000 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu dotyczącego pozalekcyjnych zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz sportowych zajęć ogólnodostępnych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Zembrzyce
0
Na realizację programu Gmina Zembrzyce kolejny raz pozyskała dofinansowanie w kwocie 25 000 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Zembrzyce
6
Od lat Gmina Zembrzyce wspiera działania Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Tarnawie Górnej, który jest niepubliczną specjalistyczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
Zembrzyce
0
Wójt Gminy Zembrzyce podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu Maluch +.