Zembrzyce
Zembrzyce
0
Zakończono prace związane z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni w budynku OSP Zembrzyce.
Zembrzyce
2
W Tarnawie Górnej została przeprowadzona termomodernizacja klatki schodowej budynku OREW.
Zembrzyce
1

Nowy Sołtys Sołectwa Zembrzyce.

Zembrzyce
0
Wójt Gminy Zembrzyce serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych Mieszkańców Gminy Zembrzyce na spotkanie informacyjne dotyczące rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 29.11.2021 r. o godzinie 15:30 w budynku Pawilonu Sportowego – Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Zembrzyce
0
W dniu 30 września 2021 r. Wójt Gminy podpisał porozumie pomiędzy Gminą Zembrzyce a Ministerstwem Edukacji i Nauki dotyczące realizacji wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, dzięki któremu każda z gminnych szkół mogła zorganizować wycieczki dla dwóch grup wiekowych: uczniów z klas I-III oraz uczniów IV-VIII.
Zembrzyce
0
W trosce o rozwój fizyczny dzieci i poprawę bezpieczeństwa w czasie przebywania nad wodą Gmina Zembrzyce przygotowała wniosek i na podstawie rozstrzygnięcia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uzyskała ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na realizację w 2021 roku zajęć sportowych w ramach programu „Umiem pływać” nazwa własna„ Ty też możesz pływać’.
Zembrzyce
0

Ruch jest życiem” pod takim tytułem realizowany jest od września 2021 r. we wszystkich szkołach w gminie Zembrzyce, projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zembrzyce
0
21 listopada 2021 roku w godzinach od 8:00 do 18:00 w budynku Pawilonu Centrum Rekreacji i Wypoczymku Nad Potokiem Paleczka w Zembrzycach odbędą się wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Zembrzyce.
Zembrzyce
0
14 listopada br. (niedziela) w Zembrzycach odbędzie się VII Charytatywny Bieg Niepodległości.
Zembrzyce
0
Wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Zembrzyce odbędą się w dniu 21 listopada 2021 roku w lokalu wyborczym – Pawilon Centrum Rekreacji, adres lokalu wyborczego: 34-210 Zembrzyce nr 584.