Zembrzyce
Zembrzyce
0

Informacja Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach.

Zembrzyce
0
7 maja 2022 r.  w Zembrzycach odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka.
Zembrzyce
0
Podpisano umowę z wykonawcą remontu wiaduktu nad torami kolejowymi na DK28 w Tarnawie Dolnej. Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi obiekt zostanie przekazany wykonawcy - firmie Remost.
Zembrzyce
3
Wójt Gminy Zembrzyce ogłasił nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” w terminie od dnia 11.04. 2022 r. do dnia 30.09.2022 r.
Zembrzyce
0
Wójt Gminy Zembrzyce zaprasza wszystkich zainteresowanych Mieszkańców Gminy Zembrzyce na spotkanie informacyjne dotyczące rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 31.03.2022r. o godzinie 15:30 w budynku Pawilonu Sportowego – Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Zembrzyce
3
Czterech wykonawców złożyło oferty w przetargu na remont wiaduktu nad torami kolejowymi na DK28 w Tarnawie Dolnej. Komisja przetargowa rozpoczyna sprawdzanie złożonych dokumentów.
Zembrzyce
0
Urząd gmniny w Zembrzycach informuje o kilku zakończonych inwestycjach.
Zembrzyce
0
Będzie bezpieczniej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 w rejonie osiedla Dąbie w Zembrzycach.
Zembrzyce
0
Zakończono prace związane z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni w budynku OSP Zembrzyce.
Zembrzyce
2
W Tarnawie Górnej została przeprowadzona termomodernizacja klatki schodowej budynku OREW.