Zembrzyce
Zembrzyce
0
26 lutego w budynku Centrum Rekreacji i Wypoczynku odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki OSP w Zembrzycach.
Zembrzyce
1

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku na terenie gminy Zembrzyce.

Zembrzyce
1
Wójt Gminy Zembrzyce wydał zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 roku.
Zembrzyce
1
Ruszają prace projektowe nad rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Tarnawa Dolna. 
Zembrzyce
0
Wójt Gminy Zembrzyce podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
Zembrzyce
13

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej.

Zembrzyce
1
Harmonogram wywozu odpadów w roku 2023 dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zembrzyce.
Zembrzyce
1
W dniu 17 grudnia br. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich wyróżniło Marię Kus Laurem Babiogórskim.
Zembrzyce
0
Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” Gmina Zembrzyce dokonała zakupu 4 kompletów odzieży ochronnej dla strażaków ratowników.
Zembrzyce
1
15 grudnia 2022 r. mieszkaniec Zembrzyc Pan Jan Trzop obchodził piękny jubileusz 100-lecia urodzin. W tym wyjątkowym dniu Dostojnemu Jubilatowi towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych.