Budzów
Budzów
0
Ile dzieci urodziło się w 2022 roku w Gminie Budzów, a ile osób zmarło? Podajemy dane statystyczne za 2022 rok.
Budzów
0
Urząd Gminy w Budzowie informuje, że z dniem 01 stycznia 2023 r. realizowane jest zadanie pn. „Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych na rzecz mieszkańców Gminy Budzów”.
Budzów
0
Urząd gminy w Budzowie przedstawił harmonogram zebrań wejskich na rok 2023.
Budzów
0
Wójt Gminy Budzów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę niskowydajnych pieców na kotły ekologiczne.
Budzów
0
Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej informuje o miejscach  realizacji planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. na terenie gminy Budzów.
Budzów
0
Zgodnie z wieloletnią tradycją w dniu 30 grudnia w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów został rozstrzygnięty Gminny Konkurs na Babiogórską Szopkę Regionalną.
Budzów
0
Urząd Gminy w Budzowie informuję o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.
Budzów
0
Projekt Fundacji BGK realizowano od początku września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baczynie.  Na realizację projektu szkoła otrzymała grant w wysokości 15 000 zł.
Budzów
0
Urząd Gminy w Budzowie informuje mieszkańców zainteresowanych zakupem  preferencyjnym węgla do 31 grudnia 2022 r., że termin złożenia wniosku upływa w dniu 2 grudnia 2022 r.
Budzów
0

Urząd Gminy w Budzowie informuje, iż w związku z budową kanalizacji sanitarnej w dniach 24.11.2022-01.12.2022 r. zamknięta zostanie droga gminna Celakówka w Jachówce.