Budzów
Budzów
0
Gmina Budzów: Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu na “Najpiękniejszy Ogród Przydomowy” oraz “Obejście w Gospodarstwie Rolnym”.
Budzów
0
Wójt Gminy Budzów złożył wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa na sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów. Dzięki temu naszej gminie przyznano środki w wysokości 105 000 złotych. Kwota ta pozwoliła na zakup aż 43 laptopów wraz z oprogramowaniem.
Budzów
2
Gmina Budzów po raz kolejny wnioskowała o środki dla stołówek szkolnych, w tym roku  nabór zakończył się z sukcesem. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 151 360,00 zł w ramach rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu”- moduł 3- na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych. Całkowity koszt realizacji programu to 189 515,91 zł.
Budzów
0
Jak co roku, Międzynarodowy Dzień Dziecka przypada 1 czerwca. Z tej okazji Biblioteki Publiczne Gminy Budzów pod patronatem Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów zorganizowały konkurs plastyczny pt. „Mój wymarzony Dzień Dziecka”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.
Budzów
0
W dniach 8 – 15 maja Biblioteki Gminy Budzów świętowały XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W tym roku obchodom święta bibliotek przyświecało hasło „Zasmakuj w Bibliotece”. Z tej okazji biblioteki z tej gminy pod patronatem Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów, zorganizowały szereg smakowitych konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Budzów
0
Informujemy czytelników Bibliotek Publicznych Gminy Budzów, że  Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów otrzymała  dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości  47 000, 00 zł.
Budzów
1
Procedura udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Budzów.
Budzów
0
Informujemy, że z dniem  26 maja  2020 r. w Urzędzie Gminy Budzów, obsługa mieszkańców  będzie  się odbywać w  pok. nr 3 (kasa)
Budzów
3

Przedsiębiorco, nie masz umowy na odbiór odpadów komunalnych? Zawrzyj umowę czym prędzej. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)  Wójt Gminy Budzów informuje, że Urząd Gminy Budzów przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Budzów
0
Kiedy przedszkola w Gmnie Budzów zostaną otwarte? Wójt gminy wydał komunikat w tej sprawie.