Budzów
Budzów
0
14 kwietnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice -Zembrzyce w km 0+846 do km 0+965 odcinek 110 w miejscowości Budzów” z Firmą Usługowo – Handlową RF-KOP BIS Monika Zielonka Grzechynia 405, 34-220 Maków Podhalański na kwotę 298.570,20 zł.
Budzów
0
14 kwietnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków na działce ew. nr 7367/32 P-1 w miejscowości Budzów- etap 2” z Firmą EKOINSTAL sp.z o.o. ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka na kwotę 11.799.481,09 zł. Termin realizacji zadania: do 13 lipca 2024 r.
Budzów
0
14 marca 2023 r. w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów w Budzowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych.
Budzów
0

W ramach akcji „Ferie Zimowe z Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury Gminy Budzów”,  zorganizowano kreatywne warsztaty pszczelarskie i spotkanie z pszczelarzem P. Jerzym Burligą.

Budzów
0
14 lutego 2023 roku w Urzędzie Gminy w Budzowie odbyła się uroczystość nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom, które w roku 2022 obchodziły jubileusz złotych godów.
Budzów
0
Ile dzieci urodziło się w 2022 roku w Gminie Budzów, a ile osób zmarło? Podajemy dane statystyczne za 2022 rok.
Budzów
0
Urząd Gminy w Budzowie informuje, że z dniem 01 stycznia 2023 r. realizowane jest zadanie pn. „Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych na rzecz mieszkańców Gminy Budzów”.
Budzów
0
Urząd gminy w Budzowie przedstawił harmonogram zebrań wejskich na rok 2023.
Budzów
0
Wójt Gminy Budzów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę niskowydajnych pieców na kotły ekologiczne.
Budzów
0
Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej informuje o miejscach  realizacji planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. na terenie gminy Budzów.