Budzów
Budzów
3

Przedsiębiorco, nie masz umowy na odbiór odpadów komunalnych? Zawrzyj umowę czym prędzej. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)  Wójt Gminy Budzów informuje, że Urząd Gminy Budzów przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Budzów
0
Kiedy przedszkola w Gmnie Budzów zostaną otwarte? Wójt gminy wydał komunikat w tej sprawie.
Budzów
10
Wójt Gminy Budzów złożył wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa na sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów. Dzięki temu gminie przyznano środki w wysokości 69 989 złotych. Kwota ta pozwoliła na zakup aż 31 laptopów wraz z oprogramowaniem.
Budzów
0
Od  05 maja 2020 r. w Urzędzie Gminy w Budzowie można będzie załatwiać ważne sprawy, których załatwienie nie jest możliwe w formie elektronicznej.
Budzów
0
Wójt Gminy Budzów przypomina właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.
Budzów
1

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Budzów.

Budzów
0
Urząd Gminy w Budzowie informuje, iż w związku  z budową kanalizacji sanitarnej od dnia 11.02.2020 r. zamknięta jest droga gminna Pieczarówka w Budzowie.
Budzów
0
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie zaprasza do udziału w projekcie socjalnym „ Czas na zmiany – Aktywny Senior w Gminie Budzów „osoby po 60 roku życia z terenu Gminy Budzów.
Budzów
0
Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Budzów, którzy otrzymali dofinansowanie na budowę  przydomowej oczyszczalni ścieków.
Budzów
0
27 stycznia 2020 roku pary małżeńskie z terenu Gminy  Budzów świętowały swoje Złote Gody. Ten piękny jubileusz stał się okazją do uhonorowania ich Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Budzów – Jan Najdek.