Budzów
Budzów
0

Urząd Gminy w Budzowie opublikował zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Budzów
0
Urząd Gminy w Budzowie zachęca wszystkich mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie  Gminy o złożeniu do dnia 15 stycznia 2019 r. wniosku  o przyłączeniu do sieci gazowej.
Budzów
0
Zapraszamy na kiermasz i koncert do Bienkówki. Cały dochód z kiermaszu i dobrowolne datki do puszek zostaną przeznaczone na wyjazd do Panamy na Światowe Dni Młodzieży.
Budzów
0

Podczas Dni Gminy Budzów, 18 sierpnia 2018r. , dzielnicowi z terenu gminy Budzów przeprowadzili działania profilaktyczne w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Budzów
1
21 lipca na stadionie LKS Bieńkówka odbędzie się Festyn Charytatywny dla Szczepana Kachnica. Gwiązdą wieczoru będzie zespół Verba.
Budzów
0

W ostatnim czasie na terenie Gminy Budzów, doszło do kilku przypadków próby telefonicznego wyłudzenia pieniędzy od osób starszych metodą na „wnuczka”.

Budzów
0

W Gminie Budzów realizowany jest projekt “Małopolski e-Senior”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

Budzów
1

Minister Sprawiedliwości, działając jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości  przyznał dotację  na powierzenie realizacji zadań w ramach środków  z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Budzów
0

Co robią policjanci, kiedy i jak wezwać ich na pomoc i jak prawidłowo zachować się na drodze i w domu, to treści, które poznały dzieci z Przedszkola w Budzowie i dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie.

Budzów
1

Ludzie listy piszą... jednak aby dotarły do adresata potrzebna jest nam poczta. Agencja pocztowa to jednak nie tylko nadawanie i odbiór przesyłek listowych, ale również rachunki, które można opłacić w „okienku”. W Bieńkówce taka możliwość dla miejscowych klientów Poczty Polskiej skończyła się. Swoją działalność zawiesiła Agencja Pocztowa.