Budzów
Budzów
0
Wójt Gminy Budzów wydał komunikat.
Budzów
0
Budzów
4
Urząd Gminy Budzów informuje że, w miesiącach luty – marzec 2022 r. przeprowadzane będą kontrole palenisk na terenie miejscowości Palcza, Baczyn i Bieńkówka.
Budzów
0
Urząd Gminy w Budzowie informuje, że z dniem 01 styczeń 2022 r. realizowane jest zadanie pn. „Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych na rzecz mieszkańców Gminy Budzów”.
Budzów
0
Trwają prace nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Budzów, Gminnym Programem  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Budzów oraz Gminnym Programem Wspierania Rodziny dla Gminy Budzów. Strategia i programy będą dokumentami wyznaczającymi kierunki rozwoju Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
Budzów
0
Wszystkie szkoły z Gminy Budzów przystąpiły do dokonywania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia  ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.
Budzów
0
Urząd gminy w Budzowie informuje, że Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy otrzymała dofinansowanie w wysokości 47 000,00 zł. ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 
Budzów
0
Gmina Budzów otrzymała dofinansowanie w wysokości 33000 zł na realizację  Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Całkowity koszt realizacji wynosi 41 250 zł, w tym wkład własny gminy 8250 zł .
Budzów
0
Od 1 stycznia 2022 r. w gminie Budzów będą obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Budzów
0
Urząd Gminy Budzów informuje że od miesiąca grudnia 2021 r. rozpoczęły się kontrole palenisk.