Budzów
Budzów
0
W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze troskę o stan zdrowia wszystkich pracowników oraz interesantów od dnia 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Budzów.
Budzów
0
Urząd Gminy w Budzowie informuje o terminach odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.
Budzów
0
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Budzów wydał komunikat w sprawie kontroli prawidłowości podłączeń do sieci kanalizacyjnej obiektów.
Budzów
2
W gminie Budzów odbiór ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między ZGK Gminy Budzów a odbiorcą usług.
Budzów
0

29 stycznia 2021 roku, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) Jan Najdek – Gminny Komisarz Spisowy w Budzowie ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.

Budzów
0
Wójt Gminy Budzów informuje, że z dniem 01 lutego 2021 r. KASA URZĘDU GMINY BUDZÓW zostanie zlikwidowana.
Budzów
2

Informacja o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie Gminy Budzów.

Budzów
0

Informacja w sprawie uchwalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok w gminie Budzów.

Budzów
0

Zakończyła się przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jachówka. Inwestycja zrealizowana była w 2020 r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – turystyczna MIRS”.

Budzów
2
Z środowego raportu zakażeń koronawirusem(SARS-CoV-2) wnika, że w ciągu ostatniej doby w powiecie suskim zmarła jedna osoba i odnotowano 18 nowych zachorowań.