Bystra Sidzina
Bystra Sidzina
0

To najbliższe otoczenie jest czynnikiem, który najmocniej kształtuje i ma największy wpływ na rozwój. Wyjątkowa przestrzeń, którą wytyczają codzienne obowiązki i zadania, buduje więzi i wspomnienia. Wreszcie daje poczucie wspólnoty i przypomina, że każdy jej członek jest odpowiedzialny za kształtowanie przyszłości – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita obecny podczas XLVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Bystra-Sidzina.

Bystra Sidzina
0
Charytatywny Turniej Piłki Siatkowiej Mixtów.
Bystra Sidzina
0
W 2023 roku Dożynki Gminne świętowane były w Bystrej Podhalańskiej. W organizację uroczystości zaangażowani byli mieszkańcy roli Kowalczykowej i Hotałowej, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu oraz organizacje działające na terenie gminy.
Bystra Sidzina
0
W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w 2023 r. Gmina Bystra-Sidzina otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 35.000,00 zł, wkład własny Gminy wynosi 8.750,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 43.750,00 zł.
Bystra Sidzina
0
Gminny Ośrodek Kultury Bystra Sidzina zaprasza.
Bystra Sidzina
0
W przeprowadzonej na terenie gminy Bystra-Sidzina akcji pod nazwą Posprzątaj z nami Małopolskę 2023!  udział wzięli pracownicy urzędu wraz z przedstawicielami Rady Gminy oraz Skansenu w Sidzinie. Do sprzątania dołączyły także dzieci i młodzież wraz z nauczycielami z placówek oświatowych: szkół i przedszkoli z terenu gminy.
Bystra Sidzina
0
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza mieszkańców Gminy Bystra - Sidzina na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza” na lata 2023-2027 dla obszaru działania LGD „Podbabiogórze” tj. gmin Budzowa, Bystrej-Sidziny, Jordanowa, Makowa Podhalańskiego, Stryszawy, Zawoi, Zembrzyc, Suchej Beskidzkiej oraz Miasta Jordanowa.
Bystra Sidzina
0
W ramach wspólnej inicjatywy Gminy Bystra-Sidzina oraz Fundacji Norwesko-Polskiej, w trosce o jakość życia oraz zdrowia mieszkańców, Urząd Gminy zaprasza na spotkania z przedstawicielami Programu związanego z OZE.
Bystra Sidzina
0
Początek roku, to okres aby przedstawić  zamierzenia inwestycyjne gminy Bystra-Sidzina na najbliższy czas, ale również pora na podsumowanie minionego roku.