Bystra Sidzina
Bystra Sidzina
0
24 listopada 2022 r. podczas XLI Sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Bystra-Sidzina najzdolniejszym uczniom i studentom.
Bystra Sidzina
0
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej informuje że zrealizowała zadanie sfinansowane ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Bystra Sidzina
0
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,GAMAR” Sp. z o.o. w Jastrzębia Zdroju przekazało informację, iż na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie, Oddział zamiejscowy w Krakowie przystępuje do projektowania rozbudowy sieci gazowej w Bystrej Podhalańskiej.
Bystra Sidzina
0
„Odblaskowa szkoła”, to hasło tegorocznego konkursu plastycznego, który rozpoczął cykl działań skierowanych do dzieci w celu zwrócenia ich uwagi na konieczność używania elementów odblaskowych podczas korzystania z jezdni. Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej przygotowali i zaprezentowali akademię pt. „Bezpieczna droga”, która była skierowana do kolegów z klas młodszych.
Bystra Sidzina
0
Rok 2022 jest szczególny dla Chóru „Vox Cordis”, za sprawą przypadającego jubileuszu 10-lecia jego działalności.
Bystra Sidzina
0
W związku z sytuacją dotyczącą zaopatrzenia mieszkańców w węgiel i pojawiającymi się komunikatami rządowymi w sprawie systemu jego dystrybucji i sprzedaży z udziałem samorządów, Gmina Bystra-Sidzina podejmuje działania, by wziąć udział w programie „Samorządowy pakiet węglowy”. Przewiduje on dystrybucję węgla po preferencyjnych cenach, którego ilość zostanie ustalona na podstawie zapotrzebowania.
Bystra Sidzina
1
Kolejny raz z rzędu ruszył w gminie Bystra-Sidzina projekt „Już pływam”, współfinansowany przez Województwo Małopolskie.
Bystra Sidzina
0
XXXVII sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina miała bardzo uroczysty charakter. Została bowiem zwołana na okoliczność jubileuszu 30-lecia powstania gminy Bystra-Sidzina.
Bystra Sidzina
0
W tegorocznym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bystra-Sidzina w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Bystra-Sidzina, zgłoszonych zostało kilka wniosków. Jednym z nich, była propozycja Stowarzyszenia „Tradycja i Natura”, dotycząca publikacji książki “Lala  - kartki z dziejów Bystrej Podhalańskiej i okolic”.
Bystra Sidzina
0
Każdego roku w drugim miesiącu wakacji Stowarzyszenie „Tradycja i Natura” przy współudziale Skansenu w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej organizuje plenerową imprezę pn. „Między dawnymi a nowymi czasy”. W tym roku wydarzenie miało miejsce 21 sierpnia.