Bystra Sidzina
Bystra Sidzina
0
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bystrej Podhalańskiej informuje, iż program „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów został przedłużony do końca 2021 roku.
Bystra Sidzina
0
Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wyniki oceny formalnej i porównawczej wniosków w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Wśród wniosków ocenionych pozytywnie znalazł się wniosek Gminy Bystra-Sidzina, opiewający na kwotę 50.000,00 zł.
Bystra Sidzina
1
Urząd Gminy Bystra-Sidzina podał terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Bystra Sidzina
0
Gmina Bystra-Sidzina, dbając o wszechstronny rozwój dzieci oraz ich aktywność fizyczną i promocję zdrowego stylu życia, zrealizowała projekt „Nauka jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bystra-Sidzina”.
Bystra Sidzina
0
Gmina Bystra-Sidzina  przystąpiła do realizacji projektu „Nauka jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bystra-Sidzina” mającego na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy  Bystra-Sidzina w ramach zajęć pozalekcyjnych, poprzez aktywną rekreację ruchową, promocję bezpieczeństwa na stokach narciarskich oraz jazdę w kasku. 
Bystra Sidzina
0
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego to wspaniała rocznica . Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy, mieniące się swoistym blaskiem. Każdy jubileusz jest okazją żeby świętować, ale Złote Gody to jubileusz niezwykły - tak, jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli ze sobą pół wieku.
Bystra Sidzina
3
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 1 lutego 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bystra-Sidzina przeprowadzonych w dniu 31 stycznia 2021 r.
Bystra Sidzina
4
Uczestnicy projektu budowy 122 oczyszczalni przydomowych, którzy wpłacili swój udział mogą zgłaszać się do urzędu gminy po zwrot wpłaconych środków. Po podpisaniu stosownego aneksu i podaniu numeru konta bankowego wpłacony udział zostanie zwrócony.
Bystra Sidzina
1
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.11.2020 r., od 30.11.2020 r. (poniedziałek) Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie oraz filia w Bystrej Podhalańskiej wznowiły swoją działalność.
Bystra Sidzina
0
Stypendia Wójta Gminy Bystra-Sidzina mają na celu wspieranie uzdolnionych uczniów/studentów z terenu Gminy, którzy osiągając sukcesy promują Gminę Bystra - Sidzina  także poza jej granicami. Stypendia mają zachęcić młodzież do inwestowania w siebie, a jednocześnie są wyróżnieniem dla najlepszych.