Bystra Sidzina
Bystra Sidzina
0
Gmina Bystra-Sidzina  kolejny raz otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu  i Turystyki na realizację projektu upowszechniającego sporty zimowe. Ma on na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina w ramach zajęć pozalekcyjnych, poprzez aktywną rekreację ruchową, promocję bezpieczeństwa na stokach narciarskich oraz jazdę w kasku.
Bystra Sidzina
0
Urząd Gminy Bystra-Sidzina informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości nie będzie można deklarować oddawania odpadów bez segregacji. Tym samym każdy mieszkaniec zobowiązany jest  do zbierania odpadów w sposób selektywny.
Bystra Sidzina
0
W niedzielne popołudnie 15 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość Jubileuszy Małżeńskich  par z Gminy Bystra-Sidzina.
Bystra Sidzina
0
5 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Bystra – Sidzina podczas X sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady wręczyli najzdolniejszym uczniom stypendia.
Bystra Sidzina
0
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej jako zarządca dróg powiatowych przebiegających przez  Gminę Bystra-Sidzina w ostatnim czasie wykonało odnowienie oznakowania poziomego i pionowego  przejść dla pieszych.
Bystra Sidzina
1
W ramach projektu LIVE Na okres dwóch tygodni został zamontowany w  gminie Bystra-Sidzina analizator pyłów PM10.
Bystra Sidzina
0
OSP w Sidzinie zaprasza całe rodziny na rajd rowerowy, który odbędzie się bez względu na pogodę w dniu 11.11.2019 r.
Bystra Sidzina
5
2 września 2019 równocześnie z rozpoczęciem nowego roku szkolnego dokonano oficjalnego otwarcia nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie. Uroczystość zainaugurowała odprawiona w kościele parafialnym msza święta, po której wszyscy zebrani udali się do budynku szkoły.
Bystra Sidzina
1
Równolegle z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora tej placówki. Od 1 września 2019 r. kierownictwo  szkołą przejął mgr inż. Marek Drobny.
Bystra Sidzina
0
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej informuje, że został zrealizowany projekt pn. Kultywowanie miejscowej tradycji poprzez przeprowadzenie warsztatów muzycznych, zakup instrumentu muzycznego oraz przeprowadzenie koncertów przez Orkiestrę OSP w Bystrej Podhalańskiej” zgodnie z umową nr G/XV/2019/1 z dnia 11.01.2019 r. Zadanie zostało realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”. Współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.