Bystra Sidzina
Bystra Sidzina
3
Co roku w  gminie Bystra-Sidzina odbywają się się zbiórki odpadów wielkogabarytowych, opon z samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego.
Bystra Sidzina
0
Noc Muzeów to impreza kulturalna, polegająca na udostępnianiu zwiedzającym muzeów, galerii i instytucji kultury, w wybranym dniu, w godzinach nocnych. To wyjątkowy czas, kiedy muzea w całej Polsce udostępniają oglądającym swoje wnętrza, zazwyczaj całkowicie za darmo.
Bystra Sidzina
0
W maju w Gminie Bystra-Sidzina odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Bystra Sidzina
0
Wójt Gminy Bystra-Sidzina ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę niskowydajnych pieców na kotły ekologiczne.
Bystra Sidzina
1
Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w związku z istniejącym stanem zagrożenia epidemiologicznego zarząd cmentarza komunalnego w Bystrej Podhalańskiej wprowadza następujące zasady:
Bystra Sidzina
0

1 kwietnia br. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Wójt gminy Bystra-Sidzina złożył wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, a już 6 kwietnia otrzymał potwierdzenie otrzymania grantu w wysokości 59.739,12 zł. Z pozyskanych środków zakupiono zestawy komputerowe dla szkół w gminie Bystra-Sidzina.

Bystra Sidzina
4
Od października ubiegłego roku mieszkańcy Bystrej Podhalańskiej mogą korzystać z wykonanych przez Gminę Bystra-Sidzina pomieszczeń Domu Pogrzebowego. Aby jeszcze bardziej poprawić jego funkcjonalność gmina zdecydowała o wyposażeniu wnętrza w wygodne ławki.
Bystra Sidzina
0
W ostatnim czasie z powodu koronawirusa stosowane formy edukacji przeszły konieczną rewolucję. Ciężar nauki przeniósł się do domu. Jak przebiega proces zdalnego nauczania w gminie Jordanów?
Bystra Sidzina
1
Od mieszkańców Gminy Bystra-Sidzina popłynęły środki finansowe na remont kościoła w Ikaźni.
Bystra Sidzina
0
Nieprzerwanie od kilku lat Koło Przewodników Turystycznych Oddziału PTTK Rabka Zdrój, uczestniczy w akcji „Przewodnicy PTTK dzieciom”.