Bystra Sidzina
Bystra Sidzina
0
Początek roku, to okres aby przedstawić  zamierzenia inwestycyjne gminy Bystra-Sidzina na najbliższy czas, ale również pora na podsumowanie minionego roku.
Bystra Sidzina
0
W związku z przystąpieniem bibliotek do wieloletniego programu ‘’Narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025’’ w zakresie Priorytetu 1. Poprawa oferty biblioteki dla kierunku interwencji kl.1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego, Biblioteka w Sidzinie i w Bystrej Podhalańskiej będą otwarte w wybrane soboty w roku 2023.
Bystra Sidzina
0
Przedstawiamy dane statystyczne za 2022 rok z  Gminy Bystra-Sidzina. 
Bystra Sidzina
0
Urząd gminy Bystra-Sidzina zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu „Czyste Powietrze”.
Bystra Sidzina
0
Za nami zakończenie piernikowego konkursu, na który złożono 37 prac – w tym 10 prac grupowych i 27 prac indywidualnych. 
Bystra Sidzina
0
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2023 roku w Gminie Bystra-Sidzina.
Bystra Sidzina
0
W życiu kulturalnym gminy Bystra-Sidzina nie sposób ominąć wątki góralskie i rozwijającą się działalność Oddziałów Związków Podhalan. Jest to zasługa ludzi, którzy dbają o zachowanie spuścizny przodków, rodzimych zwyczajów i sztuki. Angażowanie się w oprawę szeregu wydarzeń nie tylko w swojej gminie, ale również poza jej terenem, wymaga przygotowania i wielu godzin poświęconych na naukę i doskonalenie umiejętności muzycznych i wokalnych.
Bystra Sidzina
0
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej składa serdeczne podziękowania darczyńcy ze swojej miejscowości za bezinteresowną pomoc i wsparcie poprzez przekazanie zestawu PSP R1 niezbędnego w ratowaniu życia.
Bystra Sidzina
0

6.09.2022 r. przekazano Wykonawcy plac budowy dla inwestycji związanej z wykonaniem termomodernizacji w byłym budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie. W chwili obecnej na ukończeniu są prace związane z wymianą pokrycia dachu, likwidacją lukarn, montażem okien dachowych.

Bystra Sidzina
0
24 listopada 2022 r. podczas XLI Sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Bystra-Sidzina najzdolniejszym uczniom i studentom.