Bystra Sidzina
Bystra Sidzina
0
Podczas ubiegłorocznego Zebrania Wiejskiego sołectwa Bystra Podhalańska mieszkańcy zadecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego w 2021 roku na trzy cele. Wszystkie z nich zostały już zrealizowane.
Bystra Sidzina
0
Zakończyła się kwalifikacja wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu – moduł 3. Pozyskane z programu środki przeznaczone mają być na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek, zakup usług i wyposażenia, tak by zapewnić bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki na terenie stołówek szkolnych i miejsc do spożywania posiłków. 
Bystra Sidzina
0
W sobotę w Bystrej Podhalańskiej odbędzie się pokaz ekologicznych kotłów oraz pomp ciepła.
Bystra Sidzina
0
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bystrej Podhalańskiej informuje, iż program „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów został przedłużony do końca 2021 roku.
Bystra Sidzina
0
Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wyniki oceny formalnej i porównawczej wniosków w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Wśród wniosków ocenionych pozytywnie znalazł się wniosek Gminy Bystra-Sidzina, opiewający na kwotę 50.000,00 zł.
Bystra Sidzina
1
Urząd Gminy Bystra-Sidzina podał terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Bystra Sidzina
0
Gmina Bystra-Sidzina, dbając o wszechstronny rozwój dzieci oraz ich aktywność fizyczną i promocję zdrowego stylu życia, zrealizowała projekt „Nauka jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bystra-Sidzina”.
Bystra Sidzina
0
Gmina Bystra-Sidzina  przystąpiła do realizacji projektu „Nauka jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bystra-Sidzina” mającego na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy  Bystra-Sidzina w ramach zajęć pozalekcyjnych, poprzez aktywną rekreację ruchową, promocję bezpieczeństwa na stokach narciarskich oraz jazdę w kasku. 
Bystra Sidzina
0
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego to wspaniała rocznica . Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy, mieniące się swoistym blaskiem. Każdy jubileusz jest okazją żeby świętować, ale Złote Gody to jubileusz niezwykły - tak, jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli ze sobą pół wieku.
Bystra Sidzina
3
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 1 lutego 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bystra-Sidzina przeprowadzonych w dniu 31 stycznia 2021 r.