Bystra Sidzina
Bystra Sidzina
0
Druhowie OSP w Sidzinie doczekali się wymiany samochodu. Wysłużony STAR 244, został zastąpiony przez MAN LE 14.280.
Bystra Sidzina
0
W lipcu dokonano odbioru robót, związanych z remontem drogi gminnej w Sidzinie nr K440283 – Plebańska (do szkoły).
Bystra Sidzina
0
W czerwcu Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej otrzymała promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w ratowniczy ekwipunek ćwiczebno-szkoleniowy w ramach programu Mały Strażak w efekcie, czego w dniu 08.07.2022r. została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Zakup strojów i sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Bystra Podhalańska” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Bystra Sidzina
0
Gmina Bystra-Sidzina od wielu lat przeznacza środki na poprawę stanu środowiska naturalnego m.in. przez budowę oraz dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Bystra Sidzina
0
Złoto ma w naszej kulturze szczególne znaczenie. To nie tylko symbol bogactwa, ale także miłości i nieskończoności. Nic więc dziwnego, że to właśnie tym kolorem określa się pięćdziesięciolecie harmonijnego pożycia małżeńskiego.
Bystra Sidzina
0
Kilka dni temu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie podpisana została umowa o przyznaniu pomocy w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na prace związane  z rozbudową skansenu. Projekt pn. „ Podniesienie jakości życia mieszkańców Podbabiogórza poprzez rozbudowę skansenu oraz utworzenie mobilnej strefy rekreacyjno – sportowej”, jaki w styczniu br. został złożony za pośrednictwem LGD Podbabiogórze uzyskał akceptację i został przeznaczony do realizacji.
Bystra Sidzina
0
19 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie  „Tradycja i Natura” obchodziło Jubileusz 20-lecia swojej działalności, w którym wzięło udział ponad 80 osób.
Bystra Sidzina
1
W zapowiadanej na terenie gminy Bystra-Sidzina akcji pod nazwą “Posprzątajmy Małopolskę na wiosnę” udział wzięli pracownicy urzędu wraz z Wójtem gminy oraz przedstawiciele Rady Gminy.
Bystra Sidzina
0
29 kwietnia br. na terenie gminy Bystra-Sidzina odbędzie się akcja pod nazwą “Posprzątajmy Małopolskę na wiosnę”.
Bystra Sidzina
0
Co roku w gminie Bystra-Sidzina odbywa się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Porównując ilość tego typu odpadów zebranych w tym roku, można zauważyć, że jest ich zdecydowanie więcej niż w latach wcześniejszych. Szacunkowy koszt tegorocznej zbiórki wynosi 246 000 złotych, a ilość zebranych gabarytów to 261 ton, co stanowi rekord dotychczasowych zbiórek.