Jordanów
Jordanów
0
W okresie ferii zimowych, a więc od 27 stycznia do 9 lutego w Ośrodku Kultury i w Bibliotece w Toporzysku oferowany będzie szereg różnego rodzaju zajęć. Pozostałe wsie z gminy Jordanów również proponują bogatą ofertę rekreacyjną.
Jordanów
3
Na terenie Gminy Jordanów funkcjonuje aktualnie pięć Kół Gospodyń Wiejskich. W najbliższym czasie w specjalnym cyklu będziemy prezentowali każde z nich. Zaczynamy od Naprawy.
Jordanów
0
Każdego roku w Gminie Jordanów odbywa się konkurs „Babiogórska Szopka Regionalna”, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie.
Jordanów
0
W 2019 roku zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+089 i w km 0+000-0+118,50 na działkach nr ewid.5878 i 5876 w miejscowości Jordanów, Miasto Jordanów.
Jordanów
2
Chociaż zima nie zaprezentowała się jeszcze w pełnym wydaniu, to zdarzają się dni ze wzmożonymi opadami śniegu. Wszyscy powinni być przygotowani na taką sytuację. W szczególności osoby odpowiedzialne za stan dróg. W gminie Jordanów doskonale z tego obowiązku wywiązują się Adam Miernik i Janusz Medes. Pierwszy z nich dba o obszar Łętowni i Toporzyska. Drugi zajmuje się Naprawą, Osielcem i Wysoką.
Jordanów
3
7 stycznia 2020 reprezentanci Stowarzyszenia Małopolscy Patrioci odwiedzili Dom Dziecka w Łętowni. Celem spotkania było przekazanie prezentów dla podopiecznych Domu.
Jordanów
0
09.12.2019 r. Rada Miasta Jordanowa podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Jordanowa, w której określono miesięczną stawkę opłaty za odbiór odpadów w wysokości 23 zł, od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
Jordanów
1
Jordanów: Co udało się zrobić w 2019 roku i jakie są plany inwestycyjne na 2020 rok? 
Jordanów
0
Od 3 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w Gminie Jordanów, zbiórka odpadów komunalnych będzie prowadzona przez Gminną Spółkę Komunalną „Skawa-Jordanów” Sp. z o. o. z siedzibą w Osielcu.
Jordanów
0
Co działo się w Gminie Jordanów 2019 roku? Podsumowanie dokonań zrealizowanych przez dwanaście ostatnich miesięcy.