Jordanów
Jordanów
0
Burmistrz Miasta Jordanowa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 22.06.2021 r. godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Jordanowa, Rynek 1, sala Obrad organizuje spotkanie Pożyczka dla Start-upów” oraz Pożyczka Płynnościowa.
Jordanów
1

Komunikat Spółki Wodociągi Jordanowskie Sp. z .o.o. do mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie Gminy Miasto Jordanów.

Jordanów
0
Do 11 lipca 2021 roku na terenie Miasta Jordanowa są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy społecznej - współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym.
Jordanów
0
1 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka za Urzędem Miasta Jordanowa, odbył się zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury, pierwszy w  mieście Plenerowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta. 
Jordanów
0
Po rocznej przerwie spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19, mieszkańcy Jordanowa ponownie będą mogli zgłosić swoje pomysły w ramach budżetu obywatelskiego i wybrać najlepszy, który zostanie zrealizowany. Do dyspozycji mieszkańców nadal pozostaje kwota  60 000,00 zł.
Jordanów
0
Dzięki dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Małopolskiego, sięgającej w tym roku prawie 25 milionów złotych, aż 164 gminy wyremontują drogi dojazdowe do pól. Do gminy Jordanów trafi 150 tysięcy złotych. 
Jordanów
0
Wójt Gminy Jordanów ogłasza nabór do programu dotacji celowych z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jordanów – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach ograniczenia niskiej emisji. 
Jordanów
0
Gmina Jordanów uzyskała dofinansowanie w łącznej wysokości 160 000 zł dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łętowni oraz Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wysokiej. Ze swej strony Gmina Jordanów uzupełni te środki kwotą 40 000 zł. Każda ze stołówek otrzyma po 100 000 zł. 
Jordanów
0

26.05.2021 roku Burmistrza Miasta Jordanowa wydał zarządzenie w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2020 Radzie Miasta Jordanowa.

Jordanów
0

Oświadczenie Burmistrza Miasta Jordanowa w zakresie pozwów wniesionych przez Gminę Jordanów przeciwko Miastu Jordanów w sprawie zapłaty i wydania nieruchomości, dot. budynku przy ul. Rynek 2 w Jordanowie.