Jordanów
Jordanów
3
Andrzej Bzowski, Czesław Kołodziejczyk, Andrzej Wojdyła i Krzysztof Zając. To osoby, dzięki którym na co dzień w Gminie Jordanów żyje się bardziej komfortowo. I chociaż często nie dostrzegamy efektów ich pracy, to mają one duży wpływ na funkcjonowanie całej gminy. Co mieszkańcy zawdzięczają czteroosobowej ekipie?
Jordanów
0
W Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku zorganizowano Ogólnopolski Konkurs plastyczny pt. „Sensoryczny alfabet - kreatywne poznawanie liter”.
Jordanów
0
Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” prowadzone są prace na odcinku D.
Jordanów
1
Przy szkole podstawowej w Wysokiej oddano do użytku nowoczesną siłownię zewnętrzną. Jest ona ogólnodostępna - nie tylko dla uczniów, ale także dla mieszkańców.
Jordanów
0
W Gminie Jordanów równolegle prowadzonych jest kilka inwestycji związanych z infrastrukturą drogową. Jedną z nich jest budowa chodnika w miejscowości Naprawa.
Jordanów
0
Na drodze powiatowej w Osielcu Górnym  wykonywane prace stabilizujące osuwisko. Jest to pierwszy etap inwestycji. Ma ona zostać sfinalizowana do końca 2019 roku.
Jordanów
0
Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie: : Część 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych „Wrzosy” wraz z budową kanału ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków „Wrzosy” do odbiornika.” zrealizowano szereg prac.
Jordanów
0
W Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie zakończono prace związane z modernizacją kotłowni.
Jordanów
0
Około miesiąca potrwają roboty budowlane przy ul. Spytka Jordana w Jordanowie.
Jordanów
0
19.11.2019 r. z wizytą roboczą do Jordanowa przejechał Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec. Wizyta miała na celu omówienie spraw związanych z obecnie prowadzonymi inwestycjami w mieście oraz planów inwestycyjnych na kolejny rok.