Maków Podhalański
Maków Podhalański
5
W sobotę 20 czerwca na Rynku w Makowie Podhalańskim gościliśmy Ministra Infrastruktury pana Andrzeja Adamczyka. W obecności posłów: Marka Polaka, Rafała Bochenka, Filipa Kaczyńskiego oraz senatora Andrzeja Pająka minister złożył podpis pod „Planem Inwestycji”. Dokument ten otwiera oficjalnie drogę do finansowania budowy obwodnicy Makowa Podhalańskiego.
Maków Podhalański
1
Mieszkańcy Makowa Podhalańskiego mogą zdecydować o wydatkach na przyszły rok -  45 000 zł do rozdysponowania dla Makowa Dolnego i 75 000 zł dla Makowa Centrum.
Maków Podhalański
4
Maków Podhalański
0
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że trwają dalsze inwestycje związane z budową nowego oświetlenia ulicznego z zastosowaniem lamp energooszczędnych typu LED. Tym razem nowe oświetlenie uliczne zostało wybudowane przy ul. Jodłowej w Makowie Podhalańskim na terenie rekreacyjnym – siłownia plenerowa i tężnia. Wartość zadania wyniosła 19 353 złotych.
Maków Podhalański
0

Procedura udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Maków Podhalański.

Maków Podhalański
1
Pierwszy etap inwestycji związanej z termomodernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim za kwotę 153 750,27 złotych związany był z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz pomieszczeń wraz z przyłączem gazowym do budynku i realizowany był przez Firmę JULKAR Kompleksowe Usługi Budowlane Agnieszka Chromy z siedzibą w Budzowie.
Maków Podhalański
0
Maków Podhalański
8

Od 4 maja w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim można będzie bezpośrednio załatwić ważne sprawy, których załatwienie nie jest możliwe w formie elektronicznej.

Maków Podhalański
5
Informujemy, że w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym, Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim nie wydaje worków na odpady segregowane oraz kodów kreskowych.