Maków Podhalański
Maków Podhalański
0
Od dziś w Makowie Podhalańskim czynne jest lodowisko.
Maków Podhalański
0
Zakończono ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach naborów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa. 
Maków Podhalański
0
24 października 2021 r. w makowskim Sanktuarium, po mszy św. o godzinie 17.00, odbędzie się wyjątkowy koncert z okazji 43. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową Św. Jana Pawła II. Usłyszymy i zobaczymy zwycięzców konkursu wokalno – muzycznego "Miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi“. Gościnnie wystąpi sopranistka Ewa Warta-Śmietana oraz Liliana Polak. Wtedy też odbędzie się uroczysta gala wręczenia dyplomów. Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury pod patronatem Burmistrza Makowa Podhalańskiego.
Maków Podhalański
0
Dobiegła końca inwestycja, która dotyczyła remontu konstrukcji i pokrycia dachu budynku byłego Dworca PKP w Makowie Podhalańskim przy ul. Kolejowej 11.
Maków Podhalański
2
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) informuję, że w ramach realizacji dokumentacji projektowej (etap: Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami Koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej) dla budowy obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28, odbędą się spotkania informacyjne dla zainteresowanych.
Maków Podhalański
0
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję oraz wzajemny szacunek. Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.
Maków Podhalański
0
Burmistrz Makowa Podhalańskiego poinformował o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Makowie Podhalańskim.
Maków Podhalański
0
30 września o północy zakończyło się głosowanie internetowe na projekty złożone przez mieszkańców Makowa Podhalańskiego. W czwartek 01.10.2020r. nastąpiła weryfikacja numerów PESEL w celu sprawdzenia ich poprawności tj. potwierdzenia czy są mieszkańcami Makowa Podhalańskiego i ukończyli 16 rok życia.
Maków Podhalański
0
Mieszkańcy gminy Maków Podhalański, którzy dotychczas jeszcze się nie spisali, będą mogli spisać się w najbliższych dniach w Urzędzie Miejskim.
Maków Podhalański
0

Burmistrz Makowa Podhalańskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Makowie Podhalańskim (obręb 0001-Maków Podhalański, jednostka ewidencyjna 121506_4 Maków Podhalański), oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 7453/8 o pow. 0,0504 ha, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, objętej księgą wieczystą nr KR1B/00025714/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.