Maków Podhalański
Maków Podhalański
2
Podajemy dane statystyczne z Gminy Maków Podhalański za 2020 rok.
Maków Podhalański
0
18 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Białce zakończyli akcję tworzenia własnoręcznych kartek świątecznych dla chorych, bezdomnych i samotnych. 
Maków Podhalański
0
Burmistrz Makowa Podhalańskiego wraz z Radnymi Rady Miejskiej odwiedził budynek żłobka gminnego w Białce - wizyta odbyła się w ramach obrad komisji wspólnej. 
Maków Podhalański
1
Od 26 listopada, w ramach drugiego etapu akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z Województwem Małopolskim, przenośne pyłomierze badały jakość powietrza w Makowie Podhalańskim i Kalwarii Zebrzydowskiej. Na 11 dni pomiarów jedynie przez jeden dzień w Makowie i tylko przez trzy dni w Kalwarii stężenia pyłu PM10 były w normie (50 µg/m3).
Maków Podhalański
4
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, iż dzięki wsparciu finansowemu z  Samorządu Województwa Małopolskiego w Krakowie w ramach Programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa – MIRS 2020, powstała przy Szkole Podstawowej w Żarnówce nowa strefa rekreacyjno-sportowa.
Maków Podhalański
4

Burmistrz Makowa Podhalańskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Makowie Podhalańskim (obręb 0001-Maków Podhalański, jednostka ewidencyjna 121506_4 Maków Podhalański), oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 7453/8 o pow. 0,0504 ha, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, objętej księgą wieczystą nr KR1B/00025714/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Maków Podhalański
3

Znamy już oferty złożone w ramach postępowania przetargowego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy Makowa Podhalańskiego, w ciągu drogi krajowej nr 28. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Wpłynęły cztery oferty i każda z nich mieści się w limicie finansowym. Komisja przetargowa przystąpiła już do sprawdzania złożonych dokumentów.

Maków Podhalański
0
Od poniedziałku 7.12.2020 r. zaplanowane są roboty remontowe związane z wymianą warstw: wiążącej i ścieralnej, na odcinku DK28 (km od 42+720 do 43+500) w Makowie Podhalańskim. Prace te są niezbędne z uwagi na stan techniczny starej nawierzchni: spękania, wybrzuszenia i zbyt słaba szorstkość. Naprawiane było także odwodnienie na tym odcinku, w miejscach występowania uszkodzeń.
Maków Podhalański
0
Dobiegła końca inwestycja związana z adaptacją budynku szkoły w Białce pod żłobek. Gmina Maków Podhalański złożyła wniosek, który został pozytywnie oceniony dzięki czemu  jest pierwszą z powiatu suskiego gminą, która otrzymała z rządowego programu Maluch+ prawie 1,6 mln zł dotacji na utworzenie publicznego żłobka.
Maków Podhalański
0

Burmistrz Makowa Podhalańskiego informuje, że od 23 listopada 2020 r. rozpoczyna się nabór dzieci do nowo powstałego Gminnego Żłobka Baśniowy Zakątek w Białce.