Maków Podhalański
Maków Podhalański
0
Mieszkańcy gminy Maków Podhalański, którzy dotychczas jeszcze się nie spisali, będą mogli spisać się w najbliższych dniach w Urzędzie Miejskim.
Maków Podhalański
0

Burmistrz Makowa Podhalańskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Makowie Podhalańskim (obręb 0001-Maków Podhalański, jednostka ewidencyjna 121506_4 Maków Podhalański), oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 7453/8 o pow. 0,0504 ha, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, objętej księgą wieczystą nr KR1B/00025714/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Maków Podhalański
0
W weekend w Makowie Podhalańskim odbędzie się terenowa akcja sprzątania świata.
Maków Podhalański
0
Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala zaprasza do udziału w Terenowym Wyścigu Rowerowym, który odbędzie się 18 września 2021 r. w Makowie Podhalańskim. Podobnie jak w poprzednich latach rywalizacja młodych sportowców będzie miała miejsce na terenie boiska sportowego nad rzeką Skawą (dojazd od strony ogródków działkowych, parking na placu przy dworcu PKP). Zawody rozpoczną się o godz. 10.00. Impreza przygotowana została z myślą o uczniach Szkół Podstawowych i Szkół Średnich głównie z terenu powiatu suskiego. Uczestnicy biorą udział w pokonaniu jednego z ośmiu dystansów, którego długość ustalana jest w zależności od kategorii wiekowej zawodników.
Maków Podhalański
0
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Salę do Samorządu Województwa Małopolskiego w Krakowie na kwotę 18 000,00 złotych.
Maków Podhalański
0
Dobiegły końca prace modernizacyjne kolejnego budynku mienia gminnego. Tym razem modernizacji energetycznej poddany został budynek Domu Kultury przy ul. Kościuszki 5 w Makowie Podhalańskim.
Maków Podhalański
0
Gmina Maków Podhalański: Przygotowania do roku szkolnego 2021/2022
Maków Podhalański
0
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim w okresie wakacji 2021r. realizuje program "Bezpieczne wakacje. Zdrowy styl życia wolny od nałogów".
Maków Podhalański
0
W związku z Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego został uruchomiony w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim Punkt Obsługi Programu Czyste Powietrze w oparciu o porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Maków Podhalański
5
W ramach pierwszego naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Maków Podhalański złożyła trzy wnioski o dofinansowanie zadań.