Maków Podhalański
Maków Podhalański
0
W dniach 8 i 9 czerwca 2021r. w Gminie Maków Podhalański odbył się uroczysty Jubileusz 50-lecia małżeństwa dla par, które zawarły związek małżeński w 1970 roku.
Maków Podhalański
1

Burmistrz Makowa Podhalańskiego i Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa w Krakowie zapraszają mieszkańców Grzechyni na spotkanie dotyczące możliwości budowy sieci gazowej. 

Maków Podhalański
1
21 maja 2021 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie Marty Malec-Lech, członka zarządu województwa małopolskiego, z samorządowcami powiatu suskiego, podczas którego dokonano wręczenia promes na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).
Maków Podhalański
0
Burmistrz Makowa Podhalańskiego informuje, że w dniu 31 maja 2021r. odbył się konkurs na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim i Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kojszówce.
Maków Podhalański
2

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

Maków Podhalański
0
Maków Podhalański
4
W Makowie Podhalańskim przy ulicy Jodłowej kontynuowana jest budowa Podbabiogórskiego Centrum Kultury.
Maków Podhalański
0
Gmina Maków Podhalański końcem roku 2020 otrzymała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Maków Podhalański na łączną kwotę 458 571,60 złotych.
Maków Podhalański
0

Spełniając oczekiwania działaczy oraz zawodników KS GROM w Grzechyni w miesiącu kwietniu 2021 zostały wykonane prace modernizacyjne pomieszczeń socjalnych przy gminnym boisku sportowym.

Maków Podhalański
0
Rada Miejska w Makowie Podhalańskim podjęła uchwałę umożliwiającą pomoc finansową w formie ulg dla właścicieli lokali gastronomicznych.