Maków Podhalański
Maków Podhalański
0
W Makowie Podhalańskim odbył się etap gminny Powiatowego Konkursu Recytatorskiego.
Maków Podhalański
0
We wtorek odbyły się gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Makowie Podhalańskim. W eliminacjach wzięło udział 16 uczniów, że szkół podstawowych z gminy Maków Podhalański.
Maków Podhalański
0
Burmistrz Makowa Podhalańskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem jest oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr KR1B/00012506/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Makowie Podhalańskim (jednostka ewidencyjna 121506_4, Maków Podhalański, obręb 0001-Maków Podhalański, nr jednostki rej. G.1948), składającej się z działek nr 9151, 9152, 9153 zabudowanych obiektem Ośrodka Usług Turystyczno-Wypoczynkowych JAZY w Makowie Podhalańskim.
Maków Podhalański
0
W  gminie Maków Podhalański odbyło się kolejne walne zebranie strażaków OSP.
Maków Podhalański
0
Burmistrz Makowa Podhalańskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkół w Białce, Grzechyni i Wieprzcu.
Maków Podhalański
0
W związku ze stopniowym wdrażaniem usług cyfrowych dla mieszkańców Gminy Maków Podhalański informujemy, że zostały utworzone indywidualne rachunki bankowe dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Maków Podhalański
0
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim informuje, iż w budynku, w którym znajduje się Punkt Konsultacyjny przy GKPiRPA w Makowie Podhalańskim ul. Rynek 11, na parterze zainstalowany został ogólnodostępny alkomat do badania trzeźwości.
Maków Podhalański
0
25 stycznia 2023 roku odbyło się w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim kolejne spotkanie informacyjnie dotyczące realizowanego przez Gminę Maków Podhalański zadania pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”, współfinansowanego w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021”
Maków Podhalański
0
Szkoły prowadzone przez Gminę Maków Podhalański realizują program, w ramach którego otrzymały wsparcie od państwa – Laboratoria Przyszłości.
Maków Podhalański
0
28 stycznia tego roku w OSP Grzechynia odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022, podczas którego nastąpiło oficjalne otwarcie sali socjalno-szkoleniowej wykonanej w ramach projektu „Małopolskie Remizy”.