Maków Podhalański
Maków Podhalański
2
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje o podpisaniu w dniu 18.08.2020 r. z Samorządem Województwa Małopolskiego w Krakowie przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Salę, umowy w ramach złożonego wniosku w programie Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa – MIRS 2020.
Maków Podhalański
0
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego w dniu 02.09.2020 r. pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Sali i przyznał Gminie Maków Podhalański środki finansowe w wysokości 40 000 złotych dla Jednostki OSP Juszczyn na wsparcie realizacji zadania związanego z zakupem przez Jednostkę OSP Juszczyn nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4.
Maków Podhalański
5
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz studenci studiów dziennych, na stałe zamieszkujący w Gminie Maków Podhalański mogą już przygotowywać wnioski o stypendia za wyniki uzyskane w roku szkolnym 2019/2020
Maków Podhalański
0

W trasę po województwie małopolskim ruszyło Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze”. Jest to pilotażowy, wakacyjny Program, który ma na celu dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, zainteresowanych termomodernizacją budynków mieszkalnych czy też wymianą tzw. kopciuchów.

Maków Podhalański
6
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że kolejna Jednostka OSP z terenu Gminy Maków Podhalański w najbliższym czasie wzbogaci się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Tym razem dzięki staraniom Druhów Jednostki OSP Juszczyn, działaczy OSP Juszczyn, Posła na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego oraz Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Sali Jednostka OSP Juszczyn otrzymała wsparcie ze środków zewnętrznych na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4.
Maków Podhalański
5
Już za tydzień najlepsze Foodtrcuki z całej Polski przyjadą do Makowa Podhalańskiego. Będzie okazja żeby poznać kuchnie z całego Świata!
Maków Podhalański
2
Dobiegły końca prace budowlane związane z głęboką termomodernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim przy ulicy 3 Maja 24.
Maków Podhalański
0

Gmina Maków Podhalański otrzyma wsparcie finansowe i eksperckie w ramach projektu „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”.

Maków Podhalański
5
W sobotę 20 czerwca na Rynku w Makowie Podhalańskim gościliśmy Ministra Infrastruktury pana Andrzeja Adamczyka. W obecności posłów: Marka Polaka, Rafała Bochenka, Filipa Kaczyńskiego oraz senatora Andrzeja Pająka minister złożył podpis pod „Planem Inwestycji”. Dokument ten otwiera oficjalnie drogę do finansowania budowy obwodnicy Makowa Podhalańskiego.
Maków Podhalański
1
Mieszkańcy Makowa Podhalańskiego mogą zdecydować o wydatkach na przyszły rok -  45 000 zł do rozdysponowania dla Makowa Dolnego i 75 000 zł dla Makowa Centrum.