Stryszawa
Stryszawa
0
Beskidzkie Centrum Zabawki w Stryszawie po raz kolejny było jednym z uczestników Europejskich Dni Dziedzictwa. To wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków.
Stryszawa
0
26 września w kościele w Krzeszowie odbędzie się wernisaż wystawy Patroni naszych kościołów Św. Michał Archanioł.
Stryszawa
0
Pozyskane przez powiat dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wsparcie udzielone przez gminę Stryszawa pozwoliło na wykonanie kompleksowego remontu drogi powiatowej Nr 1701K Kuków – Targoszów o długości blisko 3 km.
Stryszawa
0
W roku 2020 ze względu na zagrożenie pandemią koronawirusa nie było możliwe zorganizowanie 24. Święta Zabawki Ludowej, największej imprezy w Stryszawie i jedynej takiej w Polsce.
Stryszawa
0
Już w najbliższą niedzielę w Stryszawie odbędzie się Jarmark Twórczości Regionalnej.
Stryszawa
0
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie realizuje m.in. projekt pn. „Tradycje zabawkarskie z kogutem w tle”. Mimo trudnego czasu związanego z epidemią, działania ruszyły pełną parą.
Stryszawa
0
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie przygotował wiele atrakcji na tegoroczne wakacje. Młodzież i dorośli już w sierpniu mogą wziąć udział w bezpłatnych „Letnich warsztatach rzeźbiarskich”.
Stryszawa
1
W 2020 r. Gmina Stryszawa ponownie przystąpiła do projektu pn. . "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS" realizowanego przez Województwo Małopolskie.
Stryszawa
0
Gmina Stryszawa pozyskała dofinansowanie na budowę boiska sportowego, tym razem o nową infrastrukturę wzbogaci się sołectwo Stryszawa Górna. Boisko powstanie przy budynku Szkoły i Schroniska Młodzieżowego.
Stryszawa
1
W dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ludowego Klubu Sportowego „Jałowiec” w Stryszawie, w wyniku którego ukonstytuował się nowy skład Zarządu Klubu.