Powiat
Powiat
1
W piątek 23 lipca 2021 r. w Panteonie Wyklętych na cmentarzu komunalnym w Wadowicach odbyły się uroczystości pogrzebowe pochodzącego z Tarnawy Dolnej kpt. Wojciecha Stypuły “Bartka”, zabitego przez siepaczy NKWD 22 lipca 1944 r. W imieniu mieszkańców Tarnawy oraz powiatu suskiego wieńce na grobie Bohatera złożyli: Joanna Stypuła – członek zarządu powiatu, Barbara Kiepura – sołtys Tarnawy Dolnej oraz Stanisław Gaura – prezes OSP Tarnawa Dolna.
Powiat
0
Blisko 2 mln zł przekazali leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych - samorządom z województw: Śląskiego, Małopolskiego i Opolszczyzny. Pieniądze przeznaczone są na budowę lokalnej infrastruktury drogowej. Uroczyste przekazanie dotacji odbyło się w samo południe.
Powiat
0
Nadleśnictwo Sucha informuje o utrudnieniach na zielonym szlaku turystycznym prowadzącym z Przełęczy Klekociny w kierunku Mędralowej w leśnictwie Wełcza, oddział 454d na odcinku około 500 m.
Powiat
0
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wspólnie ze specjalistami z Centrum Informacyjnego Fundusze Europejskie w Małopolsce uruchamia wakacyjne punkty informacyjne we wszystkich powiatach naszego województwa.
Powiat
0
Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka. 
Powiat
0
Powiat suski przystąpił do konkursu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – Grant nr 2 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne  typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Powiat
1
Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w akcji profilkaktycznej.
Powiat
3
Jak poszła matura w powiecie suskim? Znamy już wyniki z poszczególnych szkół.
Powiat
0
Zarząd Koła PCK w Lachowicach udał się do wsi Nowa Biała, aby osobiście przekazać pomoc finansową ze zbiórki pieniężnej, przeprowadzonej przed piętnastoma sklepami na terenie powiatu suskiego.
Powiat
0
Zmiana przepisów dla osób powracających do Polski, a także dla osób które planują wyjazd do krajów które wymagają przedstawienia negatywnego  wyniku testu na COVID-19, spowodowała duży wzrost liczby osób które chcą się poddać testowi. Wczoraj przed suskim punktem pobrań licznie pojawili się nie tylko mieszkańcy powiatu suskiego, ale także mieszkańcy sąsiednich powiatów.