Powiat
Powiat
0
W dniu 17 września 2023 r. w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku w Suchej Beskidzkiej odbyło się Uroczyste Rozstrzygnięcie Konkursów: "Produkt Lokalny Podbabiogórza" oraz "Kultura i Folklor Podbabiogórza". Prezes Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” Pani Danuta Kawa wraz z Członkiem Zarządu Stowarzyszenia – Panem Łukaszem Stopka oraz członkiem Komisji Konkursowej, dyrektorem Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej – Panem Andrzejem Peciem wręczali laureatom nagrody.
Powiat
3

Wyniki naboru wojewoda Kmita omówił na briefingu prasowym, który odbył się w baszcie Zebrzydowskiego na terenie klasztoru Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na spotkanie zostali zaproszeni samorządowcy z powiatów wadowickiego i suskiego, którym wojewoda wraz z posłem Filipem Kaczyńskim wręczyli symboliczne czeki potwierdzające dofinansowanie z II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Powiat
0

Jak co roku, mając na uwadze, że w najbliższym czasie prognoza pogody przewiduje wystąpienie coraz niższych temperatur zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców powiatu suskiego o zachowanie szczególnej rozwagi podczas korzystania z urządzeń grzewczych. Występowanie bardzo niskich temperatur skutkuje większą liczbą pożarów obiektów mieszkalnych spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych.

Powiat
0

Środki dla Gminy Mucharz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Powiat
0
- Nowe drogi dla pieszych lub ich przebudowy i remonty; drogi i przejazdy dla rowerów; przejścia dla pieszych; perony przystankowe wraz dojściami do nich. To zatem, co składa się na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Właśnie takie inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach kolejnego naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do Małopolski trafi prawie 81 mln zł na 128 projektów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Powiat
0
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wydał dla powiatu suskiego ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczące występowania gęstych mgieł.
Powiat
0
Wyłączenia prądu mają związek z koniecznymi pracami konserwacyjno-modernizacyjnymi.

Powiat
2

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenie meteorologiczne m.in dla powiatu suskiego. Wszystkiemu winne pozostałości huraganu Lee.

Powiat
0
Krajowa Izba Kominiarzy, informuje iż w ramach obowiązujących zapisów Prawa Budowlanego, w najbliższym czasie uruchomiony zostanie system teleinformatyczny, którego częścią będą okresowe kontrole przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem cyfrowych protokołów pokontrolnych. Z uwagi na powyższe, ulegnie rozszerzeniu zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach.
Powiat
0

W ramach programu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny", którego celem jest sprostanie wyzwaniom migracyjnym w szkołach, Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu otrzymała sprzęt elektroniczny.