Dodano dnia 29.12.2017, 08:30
Od nowego roku w Suchej Beskidzkiej przybędzie szesnaście nowych ulic

W efekcie przeprowadzenia drugiego etapu porządkowania numeracji nieruchomości w mieście, od 1 stycznia 2018 r. w rejonie ul. Role i ul. Zasypnica w Suchej Beskidzkiej, przybędzie szesnaście nowych ulic.

Wprowadzane od nowego roku nowe nazwy ulic i numery porządkowe dla nieruchomości położonych w rejonie Zasypnicy i Ról to kontynuacja rozpoczętego cztery lata temu procesu porządkowania numeracji budynków i nazewnictwa ulic w Suchej Beskidzkiej. W pierwszej kolejności zmiany przeprowadzono w rejonie Błądzonki. Od 1 stycznia 2015 roku w tej części miasta wraz z nową numeracją wprowadzone zostały nazwy dla jedenastu ulic bocznych, dotychczas bezimiennych. Nowe numery zostały nadane nie tylko istniejącym budynkom, ale również zarezerwowane dla działek możliwych do zabudowy w przyszłości, co pozwoli zachować porządek w numeracji przez co najmniej kilka kolejnych dziesięcioleci. Nie brakowało wówczas sceptyków, lecz dzisiaj zdecydowana większość mieszkańców rejonu Błądzonki pozytywnie ocenia nowy porządek i nie wyobraża sobie powrotu do poprzedniego stanu.

Po pierwszej udanej akcji przyszedł czas na kolejne obszary miasta. W drugim etapie zaproponowano porządkowanie w rejonie ulic: Zasypnicy i Role. Dziś już wiadomo, że w przeciwieństwie do zmian wprowadzanych w rejonie Błądzonki proces porządkownia numeracji będzie podzielony na kilka części. Po konsultacji z mieszkańcami nowe nazwy otrzyma siedem dróg bocznych odchodzących od ul. Role i dziewięć od ul. Zasypnica, a zlokalizowanym przy nich nieruchomościom nadane zostaną nowe numery porządkowe.

Przez lata wraz ze wzrostem gęstości zaludnienia i rozwojem budownictwa w rejonie Zasypnicy od głównej ulicy biegnącej dnem doliny Zasypniczanki powstało wiele bocznych dróg dojazdowych, którym nazw nie nadawano. Usytuowane przy nich budynki były ewidencjonowane pod adresem ul. Zasypnica. W rezultacie ulica ta raz po raz rozwidla się na kilka mniejszych odnóg, które na ogół pną się po zboczach przechodząc stopniowo w drogi polne. Podobna sytuacja ma miejsce w rejonie ulicy Role. W połączeniu ze stosowanym od dziesięcioleci systemem numeracji, opartym na kolejności oddawanych do użytku budynków, ulice te stały się wielką komunikacyjną plątaniną. Bałagan w numeracji spowodowany nadawaniem numerów według kolejności zabudowy praktycznie uniemożliwia właściwą lokalizację domów prywatnych i siedzib firm. Z biegiem lat problem narasta, ponieważ wzrasta liczba działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę, jak również następuje parcelacja działek częściowo już zabudowanych.

W rezultacie domy oddalone od siebie o kilka kilometrów mają przypisane sąsiednie numery porządkowe i odwrotnie, stojące obok siebie nieruchomości posiadają numery różniące się o kilkadziesiąt pozycji. Biorąc pod uwagę sytuacje, w których decydujące znaczenia ma czas dotarcia pod właściwy adres, jak w przypadku nagłego wezwania pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej, uporządkowanie numeracji stało się koniecznością, związaną bezpośrednio z bezpieczeństwem i komfortem życia mieszkańców.
Po przeprowadzeniu inwentaryzacji nieruchomości w terenie, przygotowane zostały plansze z propozycjami nowych nazw ulic wraz z numeracją porządkową. Opracowana koncepcja została przedstawiona mieszkańcom, którzy na spotkaniu z Burmistrzem Miasta i radnymi, wyrazili swoje zdanie, co do nowych nazw ulic bocznych. W większości zaproponowane, nowe, neutralne nazwy ulic, pochodzące głównie od roślin lub kwiatów zostały zaakceptowane. Tylko w dwóch przypadkach mieszkańcy zawnioskowali o nadanie nazw, które zwyczajowo funkcjonują w poszczególnych skupiskach zabudowań.
W ten sposób do projektu zmian nazewnictwa wprowadzono ul. Kubasy i ul. Jędrzejaki, które zdaniem mieszkańców mają historyczne znaczenie i posiadają pewną unikatowość.

Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej radni przyjęli przygotowane przez Burmistrza Miasta projekty uchwał wprowadzające zmiany w nazewnictwie ulic w rejonie Zasypnicy i Ról. Zgodnie z zapewnieniami burmistrza Stanisława Lichosyta obejmują one jednak tylko te ulice, co do których mieszkańcy wyrazili pozytywną opinię lub sami zaproponowali nowe nazwy. Jest to zatem pierwsza część przedsięwzięcia polegającego na uporządkowaniu nazewnictwa i numeracji w tej części miasta.

W rejonie Zasypnicy od 1 stycznia 2018 roku funkcjonować będzie dziewięć nowych nazw ulic: Klonowa (tzw. Kuligówka), Spokojna (tzw. Zwaliściaki), Kwiatowa (dotychczas nie nazwana), Wrzosowa (osiedle Zagrody), Magnoliowa (Knapówka), Miodowa (os. Śrubarze), Zaciszna (os. Jony), oraz wspomniane wcześniej ulice Jędrzejaki i Kubasy.

W rejonie ul. Role wprowadzone wraz z 1 stycznia zmiany numeracji obejmą nieruchomości zlokalizowane wzdłuż siedmiu ulic bocznych, którym nadano nowe nazwy, a także te przy ul. Polnej. Zgodnie z przepisami odrębnej uchwały ulica Polna przebiegać będzie od skrzyżowania z ulicą Role w prawo w kierunku południowo - zachodnim. Krzyżuje się z nią nowo nazwana ulica - Ziołowa. Ulica boczna od ul. Ziołowej przebiegająca w kierunku wschodnim będzie z kolei funkcjonowała pod nazwą Radosna. Nazwy nadane ulicom bocznym od ulicy Role, to kolejno: Poziomkowa (tzw. Ciekówka), Lawendowa, Za Wodą (tzw. Zawodzie - droga prowadząca m.in. do Stacji Uzdatniania Wody) Dębowa tzw. Bańdurówka) oraz Graniczna (tzw. os. Józefy). Nieruchomości położone wzdłuż wyżej wymienionych ulic otrzymają nowe numery porządkowe. Podobnie jak w przypadku rejonu Błądzonki zarezerwowane zostaną oznaczenia dla nieruchomości jeszcze niezabudowanych.

W dalszym ciągu pozostaje otwartą kwestia nazewnictwa dróg głównych. W rejonie Zasypnicy funkcjonują dwie nazwy tj. ul Zasypnica i Zasypnicka. Mieszkańcy nie przyjęli również jednoznacznego stanowiska, co do zmiany nazwy ul. Role na ul. Piotra Komorowskiego, fundatora starego kościoła w Suchej Beskidzkiej i niegdyś współwłaściciela żywiecczyzny. Ponadto kilka ulic bocznych pozostaje w dalszym ciągu bez nowych nazw, gdyż przedstawione dotychczas propozycje nie spotkały się z odzewem, lub aprobatą ze strony mieszkańców. Uporządkowanie numeracji wzdłuż głównych ulic będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu nowych nazw dla wszystkich dróg bocznych.


Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image