Dodano dnia 10.10.2018, 16:22
Czym jest książka obiektu budowlanego?
Książkę obiektu budowlanego ma obowiązek prowadzić właściciel danego obiektu lub jego zarządca. Dokument ten nie jest jednak konieczny w przypadku wszystkich typów budynków, a od zasady mówiącej o obowiązku prowadzenia go istnieją pewne określone wyjątki. Czym dokładnie jest książka obiektu budowlanego i jakie załączniki powinna zawierać?

Czym jest książka obiektu budowlanego?

Jak dowiedzieć się można z serwisu Legalna Budowa, mianem książki obiektu budowlanego (określanej także niekiedy skrótem KOB) nazywa się zbiór dokumentów opisujących wszelkiego typu okoliczności zachodzące podczas eksploatacji określonego obiektu budowlanego. Książkę tę prowadzi się zwykle w formie zeszytu. Aby maksymalnie ułatwić prowadzenie tego typu dokumentacji, na rynku dostępne są dziś gotowe książki w przepisowym formacie A4. Zgodnie z § 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego książka powinna jednak nie tylko mieć format A4. Musi ona również być wykonana w sposób trwały, co zapewni jej przydatność do użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu. Wzór książki, na podstawie którego przygotowuje się gotowe zeszyty, jest dokładnie określony w załączniku do tego samego rozporządzenia. W takiej gotowej książce wyznaczone są rubryki, w których możemy dokonywać wszelkiego rodzaju wpisów odnotowujących czynności i zdarzenia mające miejsce podczas użytkowania budynku. § 4 Rozporządzenia precyzuje ponadto, że każda książka obiektu budowlanego „powinna mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą”. W przypadku wypełnienia całej książki należy po prostu założyć jej kolejny tom, wpisując na stronie tytułowej numer kolejny tomu oraz datę założenia.

Poza uzupełnionymi rubrykami książka obiektu budowlanego powinna zawierać także odpowiednie załączniki. Załącznikami takimi są przede wszystkim wszelkiego typu dokumenty, na podstawie których podejmuje się decyzje o przeprowadzeniu określonych czynności związanych z użytkowaniem obiektu budowlanego. Należy także załączyć do niej odpowiednie dokumenty i protokoły potwierdzające przeprowadzenie wymaganych czynności, sposób ich wykonania i zakres, jaki objęły dane czynności. Książka obiektu budowlanego musi być założona osobno dla każdego obiektu. Jest tak nawet wówczas, gdy bezpośrednio obok siebie znajduje się kilka obiektów o takich samych parametrach i użytkowanych w tym samym czasie.

Artykuł Partnera

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image