Dodano dnia 23.07.2016, 11:57
Ekolog Michał Paca o opłacalności recyklingu
Przepisy prawne nakładają coraz większe wymagania w kwestii zbierania i przetwarzania zużytych odpadów. Recykling nie zawsze się jednak opłaca. Czasami mniejsze koszty wiążą się z wyprodukowaniem surowca niż z jego przetworzeniem.

Plany recyklingowe

„Do 2030 roku 65 procent odpadów komunalnych ma trafić do recyklingu”, mówi Michał Paca, ekspert branży gospodarki odpadami. Wymogi te nakładane są na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Mechanizm ten ma zmniejszyć ilość odpadów zalegających na wysypiskach śmieci i zapobiec zanieczyszczaniu środowiska. Odzyskanie 1 tony papieru chroni 17 drzew pozwala zaoszczędzić 4200 kWh energii (ilość potrzebna do ogrzania dwupokojowego mieszkania przez 6. miesięcy), 26500 litrów wody i nawet do 7m 3 miejsca na wysypisku śmieci.

Coraz droższe odzyskiwanie surowców

Mimo że prawo obliguje obywateli do przetwarzania odpadów, recykling nie zawsze się opłaca. Wiele zależy od uwarunkowań rynkowych, które narzucają ceny za surowce wtórne. Obecnie za tonę odzyskanego złomu można otrzymać około 150 złotych. Jeszcze kilka lat temu kwota ta wynosiła 400 złotych. Inną kwestią jest niechęć zakładów zajmujących się przetwarzaniem zużytych materiałów do skupowania odpadków. Przedsiębiorstwa często nie chcą skupować zanieczyszczonych odpadów. Zależy im na surowcach dobrej jakości, które od razu nadają się do przetworzenia.

Najlepsze pod względem opłacalności surowce wtórne

Największą część przerobionych materiałów stanowią często zużywane odpady opakowaniowe. Recykling opakowań jest korzystny dla klientów ze względu na niskie ceny materiału kupione z odzysku i ich wysoką jakość – porównywalną z produktami nowo wytworzonymi. Pod względem ekonomicznym najlepiej sprawdza się przetwarzanie sprzętów komputerowych, telefonów komórkowych i elektronarzędzi – sprzętów posiadających silnik (np. pralki, lodówki, odkurzacze). Produkty te zawierają pierwiastki takie jak: kobalt, złoto, ołów, rtęć i platynę oraz cenną w odzysku miedź. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się recykling opon samochodowych. Zużyte gumy można poddać spalaniu, bieżnikowaniu (procesowi, który polega na nałożeniu nowego bieżnika w miejsce zużytego) lub wykorzystać do wydobycia granulatu gumowego przydatnyego do produkcji asfaltu.

Artykuł Partnera

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image