Dodano dnia 10.01.2020, 12:05
Jak przedstawiciele wolnych zawodów mogą się rozliczać przez ryczałt?
Zdecydowanej większości ludzi wydaje się, że na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie mogą się zdecydować osoby, które osiągnęły w części lub w całości przychody z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów. Warto jednak wiedzieć, że wyróżniamy wolne zawody, które mogą płacić ryczałt.

Czym dokładnie jest wolny zawód?

Należy zdawać sobie sprawę, że zostało przyjęte, iż wykonywanie wolnego zawodu polega na prowadzeniu działalności bez zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Warto mieć świadomość, że przedstawiciele wolnych zawodów prowadzą obecnie co dziesiątą polską firmę.

Ponadto bardzo dużej liczbie ludzi wydaje się, że wolny zawód wykonywany jest przez artystów. W zdecydowanej większości przypadków polega to jednak na wykonywaniu czynności na rzecz osób fizycznych, które są według prawa konsumentami.

Osoby wykonujące wolny zawód nie tylko działają na własny rachunek, ale również prowadzą bardzo wyspecjalizowane usługi na wysokim poziomie. Należy również podkreślić, że definicja wolnego zawodu przytoczona została w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

Jakie cechy powinien posiadać wolny zawód?

Wolny zawód powinien być przede wszystkim wykonywany profesjonalnie, a także zawodowo. Ponadto działalność w ramach wspomnianego zawodu musi być wykonywana na własny rachunek, osobiście i samodzielnie.

Wolny zawód a ZUS

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy dana osoba wykonuje wolny zawód w oparciu o samozatrudnienie musi rozliczać się z ZUS-em dokładnie w identyczny sposób, jak każdy przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Koniecznie trzeba podkreślić, że w tej kwestii nie ma praktycznie żadnych wyjątków. Co jednak w przypadku małego ZUS-u?

Należy zdawać sobie sprawę, że w grudniu 2018 roku przedsiębiorcy zainteresowali się wiadomością, według której mają możliwość płacenia niższych składek ZUS w przypadku, gdy ich roczny przychód będzie mniejszy niż 63 tysiące złotych. Na czym jednak dokładnie polega "mały ZUS"? Warto wiedzieć, że jest to pewnego rodzaju ulga, jeżeli chodzi o opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. W rezultacie dana osoba płaci składki proporcjonalne do przychodu.

Trzeba jednak podkreślić, że z omawianej ulgi nie mogą korzystać osoby, które w roku wcześniejszym wykonywały wolny zawód.

Ryczałt a wolne zawody

Należy wiedzieć, że lekarze, lekarze stomatolodzy, felczerzy, technicy dentystyczni, weterynarze, pielęgniarki, tłumacze, położne, a także nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny mogą płacić ryczałt w przypadku, gdy ich działalność nie jest wykonywana nie tylko na rzecz osób prawnych, ale również jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. Osoby z wymienionych wolnych zawodów mogą również rozliczać się przed ryczałt (więcej na https://kredytywolnezawody.pl/ryczalt/), gdy ich działalność nie będzie wykonywana rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Koniecznie trzeba zaznaczyć, że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważane jest wykonywanie danej działalności bez zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, zlecenie czy dzieło.

Artykuł Partnera

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image