Dodano dnia 10.09.2020, 19:54
Jak wygląda egzamin na wózek widłowy?
Zdobycie uprawnień na wózki widłowe znacząco zwiększa szanse na rynku pracy. Osoby, które potrafią umiejętnie kierować taką maszyną mogą znaleźć zatrudnienie w magazynach, zakładach, portach lub centrach logistycznych. Aby jednak móc bez przeszkód obsługiwać wózki widłowe, koniecznie trzeba zdać obligatoryjny egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Jak dokładnie wygląda taki test umiejętności i czego można się na nim spodziewać?

Jak zgłosić się do egzaminu na wózek widłowy?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, aby zdobyć kwalifikacje na wózek widłowy należy złożyć wniosek do komisji UDT z prośbą o ustalenie daty przeprowadzenia egzaminu. Jednocześnie trzeba pamiętać o uiszczeniu odpowiedniej opłaty, która w 2020 roku wynosi niecałe 185 złotych. Sam czas oczekiwania na wyznaczenie konkretnego terminu może wynieść nawet cztery tygodnie, co warto uwzględnić przygotowując się do egzaminu.

Często zdarza się jednak, że ze względów zawodowych, zdrowotnych czy prywatnych zainteresowani nie mogą przystąpić do egzaminu w określonym terminie. W takim przypadku należy conajmniej na 3 dni robocze przed wyznaczoną datą zawiadomić organ jednostki dozoru technicznego o braku możliwości stawienia się na egzamin. Wtedy zostanie ustalony nowy termin, a wniesiona wcześniej opłata automatycznie przechodzi na poczet następnego egzaminu.
Egzamin na wózek widłowy - jak wygląda?

Egzamin kwalifikacyjny, po którym zdobywa się uprawnienia do obsługi wózków widłowych składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego. W pierwszej części inspektorzy z Urzędu Dozoru Technicznego zadają pięć losowo wybranych pytań. Pierwsze dwa związane są z wiedzą ogólną z zakresu wózków widłowych, zaś pozostałe dotyczą bezpośrednio kategorii uprawnień, o które stara się egzaminowany. Jedno z zadań polega również na prawidłowym odczycie diagramu redukcji udźwigu przedstawionego przez jednego z inspektorów komisji. Aby uzyskać pozytywny wynik na tym etapie należy udzielić poprawnej odpowiedzi na przynajmniej jedno z pytań ogólnych oraz na dwa pytania z wybranej kategorii uprawnień.

Druga, teoretyczna część egzaminu wymaga właściwego zrealizowania poszczególnych zadań. Najczęściej polegają one na płynnym i precyzyjnym poruszaniu się wózkiem widłowym po hali lub placu, wykonaniu slalomu pomiędzy pachołkami, a także na przeprowadzeniu manewru opuszczania i podnoszenia różnych towarów.


Kiedy można spodziewać się wyników egzaminu na wózek widłowy?

Wyniki egzaminu powinny zostać ogłoszone przez komisję zaraz po jego zakończeniu. Warto jednak zauważyć, że w przypadku osób, które wcześniej odbyły odpowiedni kurs przygotowawczy zdawalność wynosi prawie 100%. Oczekiwanie na otrzymanie dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w danej kategorii trwa jednak około trzech tygodni.

Osoby, które otrzymały wynik negatywny, a nadal chcą operować wózkami widłowymi muszą ponownie przystąpić do egzaminu. Nawet jeśli któraś z części została oceniona przez komisję pozytywnie to i tak należy po raz kolejny stawić się na cały egzamin.
Na egzaminie kwalifikacyjnym przede wszystkim zostają sprawdzane umiejętności operowania wózkami widłowymi oraz znajomość zasad bezpieczeństwa i przepisów. Niepełne lub przypadkowe odpowiedzi mogą szybko uwydatnić braki w wiedzy, co będzie równoznaczne z szybkim zakończeniem egzaminu. Kluczowe okaże się więc właściwe przygotowanie praktyczne i merytoryczne. Koniecznie trzeba również pamiętać o profesjonalnym podejściu i uważnym słuchaniu pytań inspektorów komisji UDT. A wtedy uzyskanie wymarzonych uprawnień operatora stanie się wyjątkowo łatwe.

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image