Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 23.04.2024, 19:11
Jak wypełnić korektę podatku od nieruchomości?
Korekta podatku od nieruchomości powinna być zgłoszona do urzędu gminy na tym samym formularzu, co zgłoszenie obiektu budowlanego lub gruntu do opodatkowania. Sprawdź, jak w praktyce wypełnić druk, w jakich okolicznościach i w jakim terminie go złożyć!

Korekta podatku od nieruchomości - jaki formularz wybrać?

W sytuacji, w której właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz nieruchomości musi skorygować podatek, wybór odpowiedniego formularza ma kluczowe znaczenie. Tak naprawdę jednak dokumenty te nie będą dla podatnika niczym nowym - są to bowiem te same druki, które składał przy zgłaszaniu nieruchomości do opodatkowania.

Osoby fizyczne wypełniają i składają w tym celu druk IN-1: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Z kolei dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, odpowiednim dokumentem będzie deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.

Jak uzupełnić formularz korekty?

W drukach IN-1 lub DN-1 należy podać te same dane identyfikacyjne, co przy zgłaszaniu nieruchomości do opodatkowania. Ważne, by w polu nr 5 “Cel złożenia formularza” zaznaczyć drugi kwadrat “Korekta deklaracji”.

W części D formularzy należy wskazać poprawne dane opodatkowanej nieruchomości. W przypadku deklaracji DN-1 zwróć szczególną uwagę na aktualne stawki podatku. Częstym błędem właścicieli nieruchomości jest powielanie danych z deklaracji składanej w poprzednim roku. Zapominają oni, że stawki podatku mogą zmieniać się każdego roku. Ostateczną decyzję gminy podejmują indywidualnie. 

Przyczyną błędnego zastosowania stawek podatkowych jest też sprawdzenie danych z innej gminy lub użycie stawek maksymalnych. Prawidłowe dane o aktualnych stawkach podatku od nieruchomości najczęściej zamieszczane są na stronach internetowych organów podatkowych.

W jakich okolicznościach należy skorygować podatek od nieruchomości?

Prawidłowo wypełniona korekta podatku od nieruchomości powinna zostać złożona w następujących sytuacjach:

  • gdy na pierwotnym zgłoszeniu pojawił się błąd

  • gdy zaistniały okoliczności powodujące zmianę wysokości zobowiązania podatkowego. Dotyczy to w szczególności przypadków zmiany przeznaczenia nieruchomości z prywatnej na użytkowaną na cele działalności gospodarczej

  • gdy utracono prawo do zwolnienia z podatku

  • gdy nastąpiła sprzedaż nieruchomości

Jeśli w wyniku powyższych czynników nastąpiła rozbieżność pomiędzy podatkiem należnym a zapłaconym, należy tę kwestię ustalić i wyrównać. Zaległość trzeba niezwłocznie uregulować. Nadpłatę natomiast można zaliczyć na poczet przyszłych opłat w tej samej gminie lub złożyć wniosek o zwrot podatku.

W jakim terminie złożyć korektę?

Korektę podatku od nieruchomości należy złożyć w ciągu 14 dni, licząc od dnia zaistnienia okoliczności powodujących zmianę wysokości zobowiązania podatkowego. Jeśli jej przyczyną jest błąd w wyliczeniach, odpowiednie dokumenty należy złożyć niezwłocznie po wykryciu pomyłki. 

Informację IN-1 lub deklarację DN-1 jako korektę możesz uzupełnić ręcznie, pamiętając o wyborze prawidłowego formularza. Możesz też wybrać wersję online - kreator deklaracji podatkowych lub formularz interaktywny. Dokumenty możesz dostarczyć do urzędu w formie papierowej lub elektronicznie przez ePUAP.


Artykuł Partnera

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image