Dodano dnia 09.10.2017, 15:16
Kupujemy mieszkanie od dewelopera
Podjęliśmy decyzję - kupno mieszkania, rynek pierwotny - druga decyzja.

Jakie najważniejsze rzeczy powinny zwrócić naszą uwagę? Najważniejszym punktem jest z pewnością wybór odpowiedniego dewelopera. Na rynku funkcjonują najróżniejsze firmy. Dokonując inwestycji na lata warto przeprowadzić solidny rekonesans. Sprawdźmy wiarygodność finansową wybranej firmy. Największym problemem może okazać się nieukończenie inwestycji i ogłoszenie upadłości. W ten sposób możemy zostać bez wymarzonego mieszkania i bez pieniędzy. Warto zapoznać się z dotychczasowymi inwestycjami ukończonymi przez daną firmę, terminowość i wykonanie. Z pomocą przyjdą liczne fora internetowe, na których mieszkańcy i potencjalni kupcy dzielą się swoimi uwagami.Kupując mieszkanie z rynku pierwotnego deweloper ma obowiązek udostępnić nam prospekt informacyjny inwestycji, w którym znajdą się nie tylko informacje o danej budowie, ale także o ogólnej kondycji firmy, zezwolenia na budowę, informacje o rachunku powierniczym. Zgodnie z nowymi przepisami pieniądze inwestorów muszą zostać zabezpieczone na rachunku powierniczym. To daje nam poczucie bezpieczeństwa, że w razie problemów finansowych dewelopera odzyskamy swoje pieniądze. Kolejną ważną informacją w przypadku nowego osiedla będzie planowana infrastruktura. Także deweloper musi poinformować nas o planowanym parkingu, drogach dojazdowych. Warto także zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego aby upewnić się, że w okolicy nie jest planowana budowa np. fermy kurzej lub dużego zakładu przemysłowego. Takie inwestycje są planowane z wieloletnim wyprzedzeniem. W ten sposób unikniemy kłopotliwego sąsiedztwa. Działka, na której będzie dokonywana inwestycja powinna mieć jasny status prawny - możemy sprawdzić to w księdze wieczystej, w której znajdziemy całą historię prawną.Kolejnym etapem jest umowa deweloperska. Dokonuje się jej w formie aktu notarialnego. Musi znaleźć się w niej zobowiązanie do przeniesienia własności po ukończeniu budowy oraz termin zakończenia inwestycji. Kolejnym ważnym etapem jest sam odbiór mieszkania. Nie spieszmy się, dokonajmy dokładnego sprawdzenia staranności wykończenia, ewentualnych wad, zgodności pomiarów. Do momentu odbioru deweloper jest zobowiązany do naprawienia wszystkich punktów niezgodnych z umową. Odbiorem potwierdzamy zgodność i brak wad więc ważna jest dokładność. Ostatnim etapem będzie wyodrębnienie lokalu i założenie osobnej księgi wieczystej dla naszego mieszkania. Od tego momentu jesteśmy pełnoprawnymi właścicielami mieszkania. To oznacza, że także jesteśmy zobowiązani do jego ubezpieczenia. W razie wypadków losowych to my poniesiemy odpowiedzialność za pożar, zalanie.

Artykuł Partnera