Dodano dnia 15.05.2017, 09:30
Paragony elektroniczne i inne zmiany w systemie fiskalizacji
W 2018 roku polski system fiskalizacji czeka wiele zmian. Nowe przepisy w sprawie kas rejestrujących sprawią bowiem, że konsumenci zaczną otrzymywać nie tylko papierowe paragony, ale także dowody sprzedaży w formie elektronicznej. Co więcej, zwiększy się liczba punktów handlowych i usługowych, w których będzie można płacić kartą.

1 stycznia 2018 roku w Polsce zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Wspomniane przepisy nie tylko zmienią sposób działania dotychczasowych urządzeń fiskalnych, ale także unowocześnią obrót gospodarczy. A wszystko dzięki temu, że nowe kasy zaczną funkcjonować w trybie online. Pytanie jednak, co to będzie oznaczało w praktyce – zarówno dla polskich przedsiębiorców, jak i krajowych konsumentów?

E-paragony i współpraca z serwerami MF

Nowe rozwiązania prawne i technologiczne z pewnością doprowadzą do tego, że krajowi podatnicy będą musieli pamiętać o dodatkowych obowiązkach, które wynikają ze stosowania urządzenia fiskalnego. Od 2018 roku kasy fiskalne zaczną bowiem pracować w trybie online, czyli stale przesyłać dane do centralnego repozytorium (serwerów Ministerstwa Finansów). Do zadań przedsiębiorcy będzie zaś należało zadbanie o to, aby transmisja informacji odbywała się regularnie i bez zakłóceń. Ponadto, w niedalekiej przyszłości wszystkie urządzenia rejestrujące, które trafią na rynek, zapewnią zrealizowanie i przesłanie e-paragonu fiskalnego. Podatnik będzie zaś musiał „wystawić” ten rodzaj dokumentu, kiedy klient o to poprosi.

Kasy online i terminale płatnicze

Już dziś wiadomo, że skutkiem ustanowienia systemu fiskalizacji online będą nie tylko e-paragony. Oprócz wprowadzenia do obiegu dokumentów elektronicznych, nowe przepisy ustandaryzują również współpracę pomiędzy kasami rejestrującymi i terminalami płatniczymi. W rezultacie, zmiany w prawie przyczynią się do zwiększenia liczby placówek handlowych i usługowych, w których klienci dokonają płatności kartą. Co więcej, w przyszłości przedsiębiorcy nie będą musieli się zastanawiać nad tym, czy zainwestować w urządzenie rejestrujące zapewniające wymianę danych z terminalem płatniczym. Wszystkie kasy fiskalne online zaoferują wspomnianą funkcjonalność.


Wymiana urządzenia lub model Online Ready

W systemie online do eksploatacji zostaną dopuszczone jedynie kasy, które spełnią nowe wymogi techniczne. W związku z tym, od 2018 roku przedsiębiorcy będą mogli kupować wyłącznie urządzenia z dodatkowymi funkcjonalnościami. Ponadto, ustawodawca wprowadzi przepisy, zgodnie z którymi podatnicy zostaną zobowiązani do wymiany „starych” kas rejestrujących. Proces wdrażania nowych technologii sprzedaży będzie jednak przebiegał stopniowo. Ostatni projekt Rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju zakłada, że zajmie to nawet 3 lata. Tyle czasu minie bowiem, zanim skończą się homologacje urządzeń fiskalnych stosowanych obecnie.

Czy wymiana kasy rejestrującej będzie jedynym sposobem na to, aby móc kontynuować obsługę klientów indywidualnych? Nie w każdym przypadku… Okazuje się, że już dziś w ofercie dostawców technologii sprzedaży znajdują się nowoczesne urządzenia, które w przyszłości będą funkcjonowały jak kasy fiskalne online. Innymi słowy, to modele ze specjalnym certyfikatem Online Ready. I gwarancją, że w 2018 roku lub w latach późniejszych będzie można je dostosować do wymogów nowego systemu fiskalizacji.

Źródło: Infoss