Dodano dnia 20.08.2017, 20:52
Praca: Zagrożenia w pracy operatora wózka widłowego
Niestety mamy tendencję do lekceważenia przepisów BHP. Kask na budowie – niepotrzebny, rękawice – przeszkadzają. Przy wykonywaniu prac biurowych zagrożenia są znacznie mniejsze, ale na stanowiskach produkcyjnych zasady bezpieczeństwa są niezwykle istotne.

Zagrożenia na stanowisku operatora wózka jezdniowego podnośnikowego. Kontrole przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) wykazały wiele nieprawidłowości i naruszeń zasad BHP na stanowiskach operatorów wózków widłowych. Co ciekawe, to nieprawidłowości te w większości miały miejsce z winy pracowników. Ze względu na grożące kary, pracodawcy starają się dostosować do wymagań formalnych. Pracodawcy najczęściej nie przestrzegają terminów szkoleń, obowiązkowych instruktarzy przed dopuszczeniem do pracy, nadzoru technicznego.

Większość odnotowanych wypadków spowodowanych jest jednak przez samych pracowników i ich zaniedbań.

Największą liczbę stanowią wypadki spowodowane upadkiem przedmiotów z wysokości i ranieniem pracowników. Większość z nich jest wynikiem nieprawidłowego piętrowania, słabym zabezpieczeniem regałów. Druga przyczyna to niefrasobliwość i brak wyobraźni operatorów, którzy zostawiają pojazdy bez nadzoru. Niedopuszczalne jest zostawienie wózka z podniesionymi widłami, rozwijanie nadmiernej prędkości, brawurowe pokonywanie zakrętów, transportowanie towarów o masie większej niż dopuszczalna.

Mimo odpowiednich zabezpieczeń, które gwarantują bezpieczeństwo, operatorzy często nie stosują się do nich chcąc szybciej wykonać polecone zadanie.Inspektorzy PIP zwracają uwagę na konieczność odpowiedniego przeszkolenia osób, które pracują w pobliżu wózków widłowych. Kolejna kwestia to wzmocnienie nadzoru nad pracownikami i wymuszenie przestrzegania przez nich zasad BHP. Nie ulega kwestii, że warunki bezpieczeństwa pracy operatorów wózków widłowych ulegną poprawie przede wszystkim dzięki wzrostowi ich świadomości o istniejących zagrożeniach.

Powyższe fakty, nie mają na celu w żadnym wypadku zrażania do pracy operatora wózka widłowego. Nie mają również na celu uwidocznienia i przytoczenia jedynie ciemnych stron wynikających z wykonywania tego jakże odpowiedzialnego zawodu. Nie mniej wielu samych operatorów wózków widłowych, jak również pozostałych pracowników magazynowych, całkowicie zapomina lub też ignoruje zasady pracy obowiązujące m.in. w przestrzeniach magazynowych. Jest to niesłychanie ważne z punktu zachowania należytego bezpieczeństwa.

Artykuł przygotowano dzięki zaangażowaniu firmy Dunpol.com.pl zajmującej się sprzedażą oraz wynajmem elektrycznych wózków widłowych.