Dodano dnia 20.06.2020, 15:39
APEL LOKALNEGO KOMITETU POPARCIA KANDYDATURY RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
APEL LOKALNEGO KOMITETU POPARCIA KANDYDATURY RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Wybory prezydenckie są jednym z najważniejszych elementów demokratycznego systemu politycznego III RP. Decyduje o tym pozycja prezydenta, jako urzędu stojącego na straży konstytucji i pełniącego obowiązki głowy państwa. By sparafrazować słowa kanclerza Jana Zamojskiego, takie są Rzeczpospolite jak ich prezydentów sprawowanie się. Wiele wskazuje na to, że kadencja Andrzeja Dudy jako Prezydenta RP w latach 2015-2020 była nieudana. Nie dotrzymał kilku ważnych obietnic, które zawarł w swoim programie wyborczym z 2015 r., w szczególności reformy służby zdrowia (w tym likwidacji NFZ), znacznego podniesienia kwoty wolnej od podatku, a nawet likwidacji podatku w przypadku emerytów, pomocy tzw. frankowiczom i wyrównania dopłat dla polskich rolników do poziomu obowiązującego w Unii Europejskiej. Nawet jeśli spełnienie powyższych zapowiedzi nie zależało tylko od urzedującego prezydenta, trudno byłoby powiedzieć, że przejawił on jakąś, nawet skromną, aktywność w kierunku realizacji poczynionych zobowiązań.

Obecny program Andrzeja Dudy nie napawa optymizmem. Jego postulaty są abstrakcyjne, zmieniają się, co parę dni, nie dotyczą podstawowych potrzeb obywatelskich i społecznych, stanowią obietnice, których realizacji nie jest w stanie zapewnić, a nadto głosi hasła dzielące społeczeństwo, a nie takie, które jednoczą. Trudno oczekiwa, aby miały one realne znaczenie w sytuacji mobilizacji potrzebnej dla pokonania nieuniknionego kryzysu ekonomicznego po okresie obecnej pandemii.
Czas więc na zmianę. Prezydentem powinien zostać ktoś, kto respektując wartości przyjęte w procesie transformacji ustrojowej rozpoczętej w 1989 r., potrafi je dostosować do wymagań dni współćzesnych i najbliższej przyzłości. Taką osobą jest Rafał Trzaskowski, którego program jest realistyczny, zwłaszcza w zakresie pomocy szerokim kręgom społecznym, dotkniętych obecnym kryzysem. W zawiązku z powyższym niżej podpisani zawiązują Lokalny Komitet Poparcia Kandydatury Rafała Trzaskowskiego w Suchej Beskidzkiej. Apelujemy o popularyzację naszego stanowiska i oddanie głosu na R. Trzaskowskiego w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Sucha Beskidzka 2020.06.13


Artykuł sponsorowany