Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 10.06.2024, 14:24
Ponad 3,7 mln zł dla małopolskich szkół!
W ramach tegorocznej edycji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 ponad 3,7 mln zł trafi do 84 publicznych szkół podstawowych z Małopolski. To środki na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.Jeden z trzech modułów tego programu ma na celu wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Ta kwota zostanie przeznaczona właśnie na ten cel: doposażenie szkolnych stołówek czy adaptację pomieszczeń, tak by stały się estetycznymi i funkcjonalnymi jadalniami – informuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

-

- Wszystkie wnioski, które spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej, otrzymały dofinansowanie. Dzięki tym środkom jadalnie szkolne czy kuchnie zostaną m.in. wyposażone w niezbędne sprzęty, a miejsca, które wymagają remontu, zostaną odnowione – mówi wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.


Wyniki dla powiatu suskiego:


Nazwa organu prowadzącego składającego wniosek

Nazwa publicznej Szkoły Podstawowej

Całkowita wartość zadania

Wnioskowana kwota wsparcia

Wkład własny ogółem

Gmina Budzów 

Szkoła Podstawowa w Baczynie 

100 000,00 zł 

80 000,00 z

20 000,00 zł

Gmina Maków Podhalański 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Makowie Podhalańskim

100 000,00 zł

80 000,00 zł

20 000,00 zł 

Gmina Zembrzyce

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce 

31 250,00 zł

25 000,00 z

6 250,00 z

Gmina Zembrzyce

Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach 

31 250,00 zł 

25 000,00 z

6 250,00 zł  

Kto może skorzystać z programu?

W ramach modułu III programu „Posiłek w szkole i w domu” z dofinansowania skorzystać mogły organy prowadzące:1) publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;2) publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.Wysokość dofinansowania

Kwota wsparcia wynosi maksymalnie:

80 000 zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek,

25 000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).Co można kupić i zrobić

Realizacja działań w ramach programu może być prowadzona w formie zakupu:

1) usług remontowo-adaptacyjnych służących poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub miejsc spożywania posiłków;

2) niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych, w tym np. stanowisk sporządzania potraw i napojów (m.in. stoły produkcyjne, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zmywarki do naczyń, piece konwekcyjno-parowe itp.);

3) niezbędnego wyposażenia miejsc spożywania posiłków (w szczególności stołów, krzeseł, zastawy stołowej, tac, koszy na odpady, termosów gastronomicznych).O programie

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przewiduje przeznaczenie 200 mln zł (po 40 mln zł rocznie) na wyposażenie i remonty stołówek oraz jadalni w publicznych szkołach podstawowych.Oprócz zapewnienia wsparcia w organizacji stołówek oraz jadalni w ramach pozostałych modułów program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji rządowego Programu wyniesie 2,75 mld zł.

Link do wyników:

http://www.malopolska.uw.gov.pl/Docs/Wyniki naboru Posiłek w Szkole i w Domu 2024_01.pdfza: Małopolski Urzad Wojewódzki w Krakowie. 


Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image