Dodano dnia 28.11.2017, 11:39
Program Senior+

Program Senior + daje możliwość zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w lokalnym środowisku.

- Wiele osób dopiero po przejściu na emeryturę ma czas, by zacząć rozwijać swoje pasje oraz realizować marzenia. Jeszcze większa część tych osób jest po prostu samotna i szuka bratniej duszy by móc wspólnie spędzać z kimś czas. Właśnie dlatego chcemy by Seniorzy mieli swoje miejsca w których mogą dzielić się pomysłami, ale przede wszystkim będą mogli czuć się jak w rodzinie – rodzinie, którą stworzyli sami - mówił Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik podczas briefingu prasowego poświęconego Programowi Senior+.

W delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Tym razem omawiane były tematy polityki senioralnej oraz pomocy społecznej. W spotkaniu uczestniczyli Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkanie miało na celu wprowadzenie jednostek samorządu terytorialnego w zmiany w regulacjach dotyczących realizacji zadań własnych w obszarze pomocy społecznej, ze szczególnym naciskiem na wsparcie starszych osób. Tematem wiodącym spotkania był Program Wieloletni Senior + na lata 2015-2020 – edycja 2018 na terenie Województwa Małopolskiego. Poruszone zostały również kwestie poprawy dostępności do usług z systemu pomocy społecznej oraz przedstawiono planowane zmiany prawne w zakresie wspierania osób bezdomnych.

Program Senior + daje możliwość zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w lokalnym środowisku. Program ten polega na wspieraniu w tworzeniu placówek typu „Senior+” w tym Dziennych Domów Seniora oraz Klubów „Senior+” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla starszych osób lub w których brakuje pomocy społecznej tego typu. W Klubie „Senior +”, seniorzy motywowani są do działań na rzecz samopomocy oraz działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Placówki działające w formie Dziennych Domów „Senior+” powinny zapewniać 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku, a podstawowy zakres świadczonych usług powinien obejmować usługi: socjalne (w tym posiłek), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie oraz terapii zajęciowej.


info/foto. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image