Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 01.06.2015, 13:24
Wszystko o pracy górnika
Górnik. Zawód, który praktycznie od zawsze, oceniany jest jako trudny i bardzo niebezpieczny, ale jednocześnie wart zainteresowania. Zawód dający możliwość wysokich zarobków, wielu dodatków do pensji, zawód prestiżowy, ceniony przez społeczeństwo. Praca na kopalni zarówno przed laty, jak i dziś jest bardzo popularna, a o zatrudnienie w kopalni stara się bardzo wiele młodych osób.

Czym zajmuje się górnik?

Praca górnika to pojecie, które kojarzy się jednoznacznie – praca na kopalni. Warto jednak uściślić, że zawód górnika nie zawsze oznacza to samo. Górnik jest pracownikiem, zatrudnionym pod ziemią i wydobywającym – w zależności od kopalni – określony surowiec. Najwięcej górników zatrudnionych jest w kopalniach węgla i zajmuje się wydobywaniem właśnie tego surowca. Praca pod ziemią może być jednak bardzo różna. Najcięższym rodzajem pracy górnika, jest praca „na przodku”, czyli w bezpośrednim rejonie wydobycia. Górnicy przodowi pracują w bardzo ciężkich warunkach. Często w ciemności, w wymuszonej pozycji ciała, w wysokiej temperaturze, pyle i kurzu, kują kilofami, uzyskując w ten sposób surowiec. Rzecz jasna nie jest to praca stricte ręczna - pracują także specjalne maszyny. Pracy kilofem, olbrzymiego wysiłku fizycznego, górnicy przodowi jednak z pewnością nie unikną.

Plusy i minusy pracy górnika

Warto wymienić plusy i minusy pracy górnika. Jest on oceniany jako zawód, dający stabilne zatrudnienie, co w wielu przypadkach jest faktem, choć sytuacja górników z roku na rok staje się coraz trudniejsza, czego dowodnej są częste strajki i działania górniczych związków zawodowych.
Dla wielu osób, zaletą pracy w tym zawodzie są zarobki i możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Minusy pracy górnika.

Wysokie zarobki i stabilność zatrudnienia, to najczęstsze przyczyny zatrudniania się w tym miejscu. Warto jednak wspomnieć, że praca górnika, oprócz niewątpliwych plusów, ma bardzo dużo minusów.

Pracę górnika można polecić tylko tym, którzy są sprawni fizycznie i zdrowi, jest to bowiem praca niezwykle ciężka i bardzo ryzykowna. Górnik pracujący w kopalni, narażony jest na szereg chorób – u górników, po wielu latach pracy może objawić się pylica płuc i anemia. Oprócz chorób stricte zawodowych, niezwykle ryzykowna jest sama praca a wypadki podczas niej nie należą do rzadkości. Tąpnięcia, odrywanie się skał ze stropu, to zagrożenia właściwe codzienne. Nie bez znaczenia jest także ryzyko wybuchu metanu. Oczywiście w każdej kopalni znajdują się czujniki metanu, których zadaniem jest ostrzeganie o ulatnianiu się tego niebezpiecznego gazu, jednak bardzo często są nieprawidłowo użytkowane. Doskonałym przykładem takiego działania jest umieszczanie czujników przy szybach wentylacyjnych. Jest to oczywiście zakazane, ale istnieje cicha tolerancja na takie praktyki.

Ile zarabia górnik?

O zarobkach górników krąży wiele mitów, warto wiec uściślić, jakie pieniądze można zarobić w tym zawodzie. Na początku trzeba powiedzieć jednak, że pensja górnika jest zależna od wielu czynników:

- miejsca zatrudnienia
- stażu pracy
- rodzaju pracy
- czasu pracy

Początkujący górnik, pracujący tylko w przewidziane umową dni, nie zainteresowany nadgodzinami, nie zarobi więcej niż 2, 5 tysiąca złotych netto. Nadgodziny i praca w weekendy powodują, że zarobki mogą wzrosnąć o około 1000 złotych.

Bardzo duży wpływ na wysokość wynagrodzenia ma staż pracy. Górnicy z długoletnim stażem pracy, mogą liczyć na dużo wyższe zarobki – pracownik z 20 - letnim stażem pracy na kopalni, może liczyć na zarobki przekraczające 5000 złotych miesięcznie.

Górnicy otrzymują również inne profity wynikające z zatrudnienia w kopalni. Górnicy pracujący w kopalniach, oprócz pensji podstawowych, otrzymują często tak zwane trzynastki i czternastki, czyli dodatkowe pensje. Oprócz tego, górnik otrzymuje szereg profitów rzeczowych. Doskonałym przykładem jest tu choćby węgiel, który otrzymują górnicy pracujący w kopalniach węgla kamiennego.

Praca w kopalni niewątpliwie jest pracą opłacalną. Oprócz wyższych niż w innych zawodach zarobków, zachęcające mogą być także profity dodatkowe. Co ważne, plusem zatrudnienia w zawodzie górnika jest stabilizacja. Górnik wywiązujący się ze swoich obowiązków, może liczyć na wieloletnią, stabilną pracę i wysokie zarobki.

Czy warto zostać górnikiem?

Czy praca górnika jest czymś co można polecić? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z całą pewnością zapewnia dużą stabilizacje, w miarę wysokie zarobki i wiele dodatkowych profitów. W wielu przypadkach uprawnia ona do wcześniejszego przejścia na emeryturę. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, górnik może przejść na wcześniejsza emeryturę w wielu 45-55 lat. Niestety taka praca ma wiele negatywnych stron. Jest niezwykle ciężka, niesie za sobą ryzyko chorób zawodowych, zranień, a nawet śmierci. Jeśli więc godzimy się na takie ryzyko i mamy na tyle siły, by podołać takiej pracy, zawód górnika może być dobrym wyborem. Jeśli jednak nie mamy odpowiedniej sprawności fizycznej – warto pomyśleć o zatrudnieniu w innym miejscu.

Artykuł powstał dzięki portalowi kopalniapracy.pl - gdzie znajdziesz oferty pracy na kopalni.