Dodano dnia 10.08.2018, 12:19
ZUS podsumował kontrolę osób przebywających na zwolnieniach lekarskich
Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, nie zdziw się, że odwiedzi cię kontroler z ZUS bądź dostaniesz zaproszenie na badanie do lekarza orzecznika. Kontroler sprawdza, w jaki sposób wykorzystujesz czas zwolnienia, natomiast lekarz orzecznik kontroluje, czy Twoje zwolnienie jest zasadne.
Zakład   Ubezpieczeń   Społecznych   ma   obowiązek   prowadzić   kontrolę   orzekania   o   czasowej   niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Kontrole wykazują   czy prawidłowo chorzy korzystają z chorobowego, czy też nie wykorzystują tego okresu na dorabianie do pensji,  wycieczki, remonty mieszkań lub prace w gospodarstwie.

Wyniki kontroli

W pierwszym półroczu   chrzanowski oddział ZUS i podległe placówki skontrolowali 1049   osób z tytułu niewłaściwego wykorzystania zwolnień lekarskich.   W 74 przypadkach wydano decyzję pozbawiającą prawa do zasiłku. Kwota cofniętych zasiłków z  tego tytułu   wyniosła ponad 326 tysięcy złotych.

Pod   kątem prawidłowości   orzekania   o   czasowej   niezdolności   do   pracy,   lekarze   orzecznicy   ZUS   wydali ponad 3 tysiące orzeczeń. Z czego 62 badane osoby otrzymały decyzję z ZUS o braku prawa do zasiłku – uznano je za  zdolne do pracy. Kwota cofniętych  zasiłków  chorobowych to ponad 20 tysięcy złotych. 

W wyniku kontroli ZUS może obniżyć podstawę wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli np. rozwiązała umowę o pracę. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego tytułu w I półroczu tego roku chrzanowski ZUS  skontrolował 631 osób. Kwota
obniżenia to 942 708,42 zł.

W skali kraju ZUS z tego tytułu obniżył świadczenia blisko 90 tys. osobom na kwotę 83,5 mln zł. Do czasu powszechnego wejścia w użycie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co stanie się 1 grudnia 2018 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie, wszystkim tym, którzy w ciągu 7 dni nie dostarczą zwolnienia do pracodawcy lub ZUS. Świadczenie jest obniżane za każdy dzień
zwłoki, począwszy od 8 dnia zwolnienia. Z tego tytułu ograniczone wypłaty w regionie chrzanowskim sięgnęły kwoty  19 226,10 zł.

Dane ogólnopolskie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I półroczu tego roku skontrolował 241,1 tys. osób, które korzystały ze   zwolnień   lekarskich.   Wydano   ponad   15   tys.   decyzji   wstrzymujących   wypłatę   świadczenia.   Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła 12,6 mln zł.
Łącznie, w I półroczu 2018 r. ZUS wstrzymał bądź obniżył świadczenia chorobowe na kwotę 98,1 mln zł.
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image