Dodano dnia 04.02.2016, 11:15
BUDZÓW: Obwieszczenie wójta w sprawie budowy kanalizacji

Gmina Budzów poinformowała o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jachówka”.

Do 16 lutego można zgłaszać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy do planowanej inwestycji. Chodzi o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i oddziaływania na środowisko niniejszej inwestycji.

Urząd Gminy wystąpił już do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

- Wobec powyższego, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych – czytamy w obwieszczeniu.


Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image