Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 13.10.2023, 09:22
Kontrole palenisk w gminie Budzów.
Urząd Gminy Budzów informuje że od miesiąca października 2023 r. rozpoczęły się kontrole palenisk.

Kontrola zgodnie z:
  • art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)
  • art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439),
  • Uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Program ochrony powietrza przewiduje przeprowadzanie kontroli planowych w następującym zakresie:

Kontrole planowe od 2023 roku powinny corocznie objąć:

  • 120 budynków w gminach o liczbie mieszkańców do 10 tys.,
  • 200 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 10 tys. a 20 tys.,
  • 400 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 20 tys. a 50 tys.,
  • 1000 budynków w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.

Kontrole przeprowadzane są przez pracownika Urzędu Gminy w Budzowie na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Budzów upoważnienia.

Za: UG Budzów.

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image