Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 21.02.2024, 14:42
Nabór uzupełniający do Programu „Opieka Wytchnieniowa - Gmina Budzów.
W związku z możliwością skorzystania z Rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie ogłasza nabór uzupełniający dla osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie.

Jeszcze 1 wolne  miejsce w Programie.

Program adresowany jest do opiekunów osób zależnych z terenu gminy Budzów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących całodobową opiekę nad;

  1. osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź osobą z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  2. dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z bezpłatnego zapewnienia opieki dziennej w miejscu zamieszkania w wymiarze do 198  godz. rocznie

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów bezpośrednio do GOPS w Budzowie, 34-211 Budzów 443

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka , siostra PCK , opiekun osoby starszej , opiekun medyczny , pedagog , terapeuta zajęciowy , fiizjoterapeuta   lub
  2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie  zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

lub

  1. zostaną wskazane przez uczestnika Programu w karcie zgłoszenia do Programu „ Opieka Wytchnieniowa „ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 , której wzór stanowi załącznik Nr 7 do Programu

Nabór zgłoszeń prowadzony jest od 22.02.2024 r. do  wyczerpania wolnych miejsc


W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie tel. 33/ 876-77-77


Programu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024 

Druki do pobrania w załącznikach poniżej.

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image