Dodano dnia 04.11.2019, 11:13
OSP Zachełmna ma nowy wóz strażacki
29 października przy budynku Urzędu Gminy Budzów miało miejsce uroczyste przekazanie nowego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Zachełmna. Nowy nabytek to średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 marki MAN, który zastąpił STARA 266.

W uroczystości przekazania nowego samochodu wzięli udział druhowie jednostki z Zachełmnej na czele z Wójtem Gminy Budzów Panem Janem Najdek, a także Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Szczepaniak, Komendant Gminny Związku OSP RP w Budzowie Pan Antoni Kania, Sekretarz Gminy Pani Janina Pieronkiewicz, Skarbnik Gminy Pan Tomasz Korzeniowski, sołtys wsi Zachełmna Pan Marek Grabowski.

Kluczyki do nowego auta  odebrał z rąk Wójta Gminy Budzów naczelnik OSP Zachełmna. Zakup nowego samochodu możliwy był nie tylko dzięki dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Małopolskiego, ale również dzięki wsparciu finansowemu gminy, WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz KSRG.

Zadanie współfinansowane zgodnie z umową dotacji z dnia 19.07.2019r. zawartą na podstawie Uchwały Nr VIII/82/2019 Rady Gminy w Budzowie z dnia 28.06.2019r. w sprawie udzielenia dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przeciwpożarowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zachełmnej w kwocie 430 090,00 zł w tym 380 090,00 zł pochodzące z budżetu Gminy Budzów oraz 50 000,00 zł pochodzące z budżetu Województwa Małopolskiego pozyskane przez Gminę Budzów w ramach pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu  „Bezpieczna Małopolska 2019” z przeznaczeniem na zakup wyżej wymienionego pojazdu.

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego zgodnie z umową nr II/185/RO/2228/19 z dnia 08.08.2019 r. zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Budzów.

źródło: UG Budzów

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image