Warunkiem skorzystania ze zniżek i zwolnień będzie okazanie dokumentu potwierdzającego fakt zameldowania na terenie Gminy Zembrzyce (dowód osobisty, legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Zembrzyce).
Zwolnienia z opłat i tańsze bilety są realizowane w ramach programu pn. „Razem spędzamy czas” finansowanego przez Gminę Zembrzyce.