Dodano dnia 07.01.2020, 09:00
Gmina Bystra-Sidzina: Zmiana stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Urząd Gminy Bystra-Sidzina informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości nie będzie można deklarować oddawania odpadów bez segregacji. Tym samym każdy mieszkaniec zobowiązany jest  do zbierania odpadów w sposób selektywny.

To nie jedyna zmiana, od nowego roku zgodnie z uchwałami Rady Gminy Bystra-Sidzina obowiązywać będą wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzrost stawki wynika ze znacznego wzrostu kosztów odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi. To problem, z którym borykają się wszystkie samorządy.

Od 2018 roku nie tylko nastąpił znaczny wzrost cen odbioru odpadów w regionalnych sortowniach, ale także sortownie z naszego terenu nie są w stanie przyjmować tak dużych ilości odpadów i konieczne jest wywożenie odpadów na znacznie większe odległości. Problemy te miały bezpośredni wpływ na wartość ofert cenowych złożonych przez firmy przystępujące do przetargu na odbiór odpadów z naszej gminy. Wzrosła również ilość odpadów komunalnych produkowanych przez mieszkańców naszej gminy. W 2017 roku odebranych było około 900 ton, natomiast w roku 2018 oddano aż 1600 ton odpadów. Opłata Marszałkowska za składowanie odpadów komunalnych z roku na rok także systematycznie wzrasta.  W 2018 roku firmy odbierające odpady płaciły 140 zł za tonę odpadów, w 2019 r. 170 zł , natomiast w 2020 roku stawka wyniesie aż 270 zł za tonę.

Mając na względzie powyższe fakty, Rada Gminy zmuszona była do podjęcia decyzji o dostosowaniu stawek do realnych kosztów.

Przyjęte uchwałami nowe stawki opłaty od 2020 roku przedstawiają się następująco:

W przypadku nieruchomości zamieszkałych:

 • 19,00 zł od osoby miesięcznie za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów ustala się podwyższoną stawkę tj. 76,00 zł od osoby miesięcznie.

 

Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z części opłaty tj. 1,00 zł dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zbierają bioodpady w przydomowych kompostownikach.  Skorzystanie z tej ulgi wymaga złożenia nowej deklaracji.

 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np. punkty handlowe, gastronomiczne, usługowe, zakłady produkcyjne, budowlane, itp.)

 1. worek o pojemności 120 l w wysokości 16,00 zł,
 2. worek o pojemności 240 l w wysokości 32,00 zł,
 3. pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 54,00 zł,
 4. pojemnik IGLOO o pojemności 1,5 m3(1500 l)  w wysokości 73,00 zł,
 5. pojemnik (kontener KP 5) o pojemności 4,5 m3 (4500 l) w wysokości 220,00 zł,
 6. pojemnik (kontener KP 7) o pojemności 6,5 m3(6500 l)  w wysokości 319,00 zł.


Jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący sposób:

 1. za worek o pojemności 120 l w wysokości 64,00 zł,
 2. za worek o pojemności 240 l w wysokości 128,00 zł,
 3. pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 216,00 zł,
 4. pojemnik IGLOO o pojemności 1,5 m3(1500 l) w wysokości 292,00 zł,
 5. pojemnik (kontener KP 5) o pojemności 4,5 m3 (4500 l) w wysokości 880,00 zł,
 6. pojemnik (kontener KP 7) o pojemności 6,5 m3(6500 l) w wysokości 1.276,00 zł.

 

W przypadku nieruchomości zamieszkałych przez część roku:

 • 150,00 zł rocznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

Jeżeli mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej przez część roku nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów komunalnych stawka wynosi 600,00 zł rocznie.

Zmiana stawki nie wymaga składania nowej deklaracji gdyż każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma stosowne zawiadomienie z indywidualnie podaną miesięczną wysokością opłaty. Przypominamy natomiast o konieczności złożenia nowej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub skorzystania ze zwolnienia z części opłaty za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym.


Przypominamy także, że w 2020 roku zmianie ulega harmonogram odbioru odpadów komunalnych.  W styczniu odpady w Bystrej Podhalańskiej odebrane zostaną w piątek, 10 stycznia, a w Sidzinie w sobotę, 11 stycznia.  Szczegółowy harmonogram na cały rok przedstawia się następująco:

Ponadto odpady wielkogabarytowe i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2020 roku będą odbierane 17 kwietnia  i 16 października.


Zapewne większość z nas wie, że segregacja śmieci wpływa pozytywnie na środowisko. Posegregowane odpady możemy poddać recyklingowi, dzięki czemu oszczędzamy surowce naturalne i nie niszczymy przyrody. Zgodnie ze znowelizowaną  Ustawą o utrzymaniu czystości, Gmina z każdym kolejnym rokiem musi osiągać coraz to wyższe poziomy recyklingu. Prawidłowa segregacja „u źródła”, w naszych domach ma ogromne znaczenie dla sprostania  stawianym wymaganiom prawnym.

Przypominamy wszystkim mieszkańcom o zasadach prawidłowej segregacji śmieci. Stosujmy się do poniższych zasad, a za jakiś czas prawidłowe segregowanie odpadów będzie już tylko naszym zdrowym nawykiem.
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image