Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 31.01.2023, 08:12
Inwestycje Gminy Bystra-Sidzina
Początek roku, to okres aby przedstawić  zamierzenia inwestycyjne gminy Bystra-Sidzina na najbliższy czas, ale również pora na podsumowanie minionego roku.
W 2022 roku w gminie wykonano kilka wartościowych przedsięwzięć.

Jedną z nich, był montaż na terenie naszej gminy 122 przydomowych oczyszczalni ścieków.  Całość inwestycji wyniosła 3 mln 55 tys. zł, co możliwe było dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Gmina nie tylko nie musiała inwestować własnych środków, ale umożliwiła zadeklarowanym mieszkańcom udział w programie bez konieczności wnoszenia finansowego wkładu własnego. Inwestycja ta zatem, sfinansowana została całkowicie z pozyskanych zewnętrznych środków, bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony  gminy i właścicieli posesji na których zamontowane zostały przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kolejnym ważnym i oczekiwanym działaniem, było wykonanie chodnika dla pieszych w Sidzinie, prowadzącego od dębu „Adam” w kierunku Binkówki. Przedsięwzięcie bardzo poprawiło bezpieczeństwo na ruchliwej drodze powiatowej. Atutem, przy aplikowaniu o dofinasowanie na ten cel, było wypełnienie warunku turystycznego położenia inwestycji, bowiem odcinek na którym wykonano inwestycję, pokrywa się z dwoma szlakami turystycznymi.  Inwestycja została wykonana przez gminę z dofinansowaniem z środków RFIL w kwocie 3 mln 232 tys. zł. Przy czym, wkład Powiatu Suskiego, jako zarządcy drogi, wyniósł tylko 92 tys. zł.

W ubiegłym, 2022 roku wykonano także gruntowny remont drogi gminnej na Małą Sidzinkę. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł  2 mln 448 tys. zł. Tym razem, inwestycja wsparta została środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w wysokości 1 mln. 443 tys. zł. Gmina zadbała również o uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych, dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 552 tys. zł. W Bystrej Podhalańskiej przeprowadzono prace w tym zakresie na rolach: Krzywickowa, Sutorowa , Ziętkowa Górna, Traczykowa, Szewcowa, Gałowa, Wyjadaczowa, Bednarzowa. Natomiast w Sidzinie na rolach: Stramkowa, Podleśna, Krupowa, Kotówka, Motorniowa.

Wsparcie uzyskały również jednostki gminne Ochotniczych Straży Pożarnych. Po 30 latach użytkowania samochodu gaśniczego marki STAR, Straż w Sidzinie otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN z napędem 4x4, z zabudową Rosenbauer. Zakup samochodu za kwotę 360 tys. zł, w całości gmina sfinansowała z pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Druhów z Bystrej Podhalańskiej, nasz samorząd wsparł kwotą 60 tys. zł z przeznaczeniem na zakup quada oraz motopompy. Ponadto, przy remizie OSP w Bystrej Podhalańskiej w ramach środków przeznaczanych na Fundusz Sołecki, sfinansowana została winda dla osób niepełnosprawnych za kwotę 108 tys. zł.

Bieżący 2023 rok, to z kolei dwie duże inwestycje w Bystrej Podhalańskiej. Już rozpoczęły się prace zmierzające do budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego. W hali, poza boiskami sportowymi znajdzie się ścianka wspinaczkowa.  Zaplecze składało się będzie z czterech szatni wraz z zapleczem socjalnym i ekonomiczną kotłownią opalaną zrębką drzewną. Do hali zostanie wykonana droga dojazdowa wraz z parkingiem. Jej budowa jest finansowana ze środków, o które gmina aplikowała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 mln zł. Wkład własny gminy w tym pokaźnym przedsięwzięciu, to tylko 1 mln 339 tys. zł. Łączny koszt natomiast, szacowany jest na 9 mln 339 tys. zł.

Kolejną inwestycją, która już została rozpoczęta, jest „Budowa skateparku wraz z elementami małej architektury oraz instalacją elektryczną w miejscowości Bystra Podhalańska”. Poza betonowym skateparkiem, zaplanowano wykonanie flowpark oraz placu zabaw dla dzieci wraz z ławkami, oświetleniem oraz parkingiem. Obiekt będzie ogrodzony i wyposażony w monitoring. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 3 mln 230 tys. zł. przy czym dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniesie 2 mln 157 tys. zł.
Lokalizacja inwestycji, ze względu na sąsiedztwo Szkoły Podstawowej, umożliwi uczniom korzystanie z obiektów zarówno w czasie szkolnych zajęć w-f, jak i w wolnym czasie po lekcjach.

W Sidzinie natomiast, zaplanowano w bieżącym roku wykonanie nowej kotłowni w Przychodni Zdrowia. Będzie ona opalana zrębką drzewną i zastąpi dwie kosztowne w eksploatacji, dotychczasowe kotłownie węglowe. Planuje się bowiem, że prócz ogrzewania  budynku przychodni, dodatkowo zasili także w ekologiczne źródło ciepła przedszkole w Sidzinie. Łączny koszt inwestycji wyniesie 1 mln 167  tys. zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 800 tys. zł.

W naszej gminie, poza wymienionymi wyżej przedsięwzięciami, planuje się bieżące remonty dróg i mienia gminnego, a także wykonanie studni głębinowej dla wodociągów „Centrum” w Bystrej Podh. i w Sidzinie. Zakładana jest także kontynuacja realizacji programów dla dzieci, m.in. „Już pływam”, "Szkolny Klub Sportowy". Wspierane będą także działające organizacje na terenie gminy, poprzez finansowanie trenerów sportowych, instruktorów nauki tańca, spiewu i gry na instrumentach.

Jednym z istotnych problemów związanych z rozwojem lokalnym, są możliwości samorządu w zakresie finansowania działalności inwestycyjnej. Rozmiary wydatków inwestycyjnych wyznaczają z jednej strony lokalne potrzeby, a z drugiej możliwości ich zaspokajania. Biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe, którymi dysponują samorządy, o rozmiarach i zakresie realizowanych inwestycji decydują przede wszystkim dochody budżetowe, koszty realizacji bieżących zadań oraz dostępność zewnętrznych źródeł finansowania.

Realizacja inwestycji przez gminę wymaga wysokich nakładów finansowych, zwłaszcza w bieżących latach, gdy koszty robót i materiałów bardzo wzrosły, a ich wykonanie możliwe jest tylko z dofinansowaniem ze środków rządowych. Warunki dofinansowania, określają również często, na jakie inwestycje gmina może uzyskać dofinansowanie. Zdarza się, że na przedsięwzięcia, które przez mieszkańców wskazywane są jako priorytetowe, nie ma możliwości uzyskania środków zewnętrznych, gdyż nie wpisują się  w żaden z ogłaszanych konkursów. Tylko pozyskanie środków rządowych na inwestycje, pozwala realizować je bez konieczności zaciągania pożyczek. 

źrdło: UG Bystra-Sidzina
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image